Posodobitev 1.000 ha namakalnih sistemov

Posodobitev 1.000 ha namakalnih sistemov

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Hmeljarstvo, Zemljišča in gradnje, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Posodobitev 1.000 ha namakalnih sistemov

Društva namakalnih naprav na območju Savinjske doline so v marcu pričela s posodobitvijo namakalnih sistemov. Že leta 2018 so se uspešno potegovali za razvojna sredstva PRP in tako decembra 2019 podpisali pogodbe. Kaj uspeh pomeni za kmetijske svetovalce in hmeljarje razlaga specialistka za področje hmeljarstva Irena Friškovec s KGZS – Zavoda Celje.

Ključne besede: Namakanje, hmeljarstvo

»Veseli smo, da smo v Savinjski dolini uspeli in s skupnimi močmi pripravili ter na razpis oddali 5 vlog za posodobitev namakalnih sistemov z več uporabniki: Breg, Gotovlje, Šempeter – Vrbje, Latkova vas in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS),« pove Irena Friškovec. Ob tem poudari, da je skupna površina vseh namakalnih sistemov 952 ha. Lastnikov zemljišč na območjih namakalnih sistemov, ki imajo v lasti več kot 5.000 parcelnih številk je skoraj 500. Uporabnikov namakalnih sistemov je 299

»Obseg je res velik in za nami je več let intenzivnega dela ter priprav, da smo lahko uspešno kandidirali na razpisu,« poudarja Irena Friškovec, ki je vodila oddajo vloge na razpis za sredstva v okviru Programa razvoja podeželja (PRP) za obdobje 2014-2020. Šlo je za 1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, za operacijo: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Doda še, da so kmetijski svetovalci KGZS – Zavoda Celje vložili ogromno truda v pripravo pogojev za prijavo na razpis in iskanje najboljše možnosti za uspešno kandidaturo. Med drugim je bilo potrebno razrešiti lastništvo namakalnih sistemov, kar se je razrešilo s pomočjo zbornice in ministrstva.

Konec leta 2016 je bilo lastništvo z občin preneseno na namakalna društva oziroma zadrugo. Nato so se člani društev s pomočjo kmetijskih svetovalcev KGZS-Zavoda Celje in strokovnjakov Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) lotili priprave razpisne dokumentacije.

Na razpis so kandidirala Društva namakalnih naprav in zato je bilo potrebno v času po oddaji vlog na razpis razjasniti še vrsto pravnih zadev. »Z oddajo vlog se delo kmetijskih svetovalcev ni zaključilo, kajti v času obravnave vlog je bilo potrebno še kar nekaj dodatnih pojasnil in dokazovanj. Večina vprašanj je izhajala iz posebnosti, da so na razpis kandidirala društva,« pojasnjuje Friškovčeva.

Po več kot enem letu od oddaje vlog, so društva decembra 2019 dobila končne odločbe. Te omogočajo 100 % povrnitev stroškov izvedbe projekta v skupni višini do 5 milijonov evrov. Društva so s posodobitvijo pričela že to zimo, predviden zaključek del z vložitvijo zadnjega zahtevka je december 2021.

V sodelovanju s kmetijskimi svetovalci KGZS – Zavoda Celje, je Društvo namakalnih sistemov Breg Roje v mesecu marcu že pričelo s posodobitvijo namakalnega sistema Gotovlje. Kmetijski svetovalci Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v fazi izvedbe pomagajo predvsem pri pripravi pogodb z izvajalci, tolmačenju zahtev glede označevanja in izvajanja investicije ter pri pripravi zahtevkov za odobrena sredstva.

Nazaj

Prihajajoči dogodki