Raztros gnoja in gnojevke - kdaj ja in kdaj ne

Raztros gnoja in gnojevke - kdaj ja in kdaj ne

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

V Sloveniji veljajo posebna pravila glede raztrosa gnoja in gnojevke po odprtih kmetijskih površinah. Pravila veljajo tudi za kmete, ki živijo ob državni meji. Ti morajo ob prestopu meje upoštevati pravila in zahteve države v katero vstopajo. Kako je s tem v Sloveniji in zakaj so ta pravila nujna, predstavlja dr. Dušica Majer, vodja oddelka za strokovne naloge in prenos znanja na KGZS.

Ključne besede: Gnojenje, časovna prepoved

Časovne prepovedi gnojenja, ki so jih dolžni upoštevati vsi v Sloveniji, so opredeljene v Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL R, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17). Njihov namen je preprečiti uporabo gnojil, ki vsebujejo dušik, v času, ko rastline hranil ne potrebujejo in s tem zmanjšati izpiranje dušika v površinske in podzemne vode. Praviloma je to čas od spravila pridelka v jeseni do začetka rasti spomladi.

Zaradi različnih klimatskih razmer so v Sloveniji časovne prepovedi gnojenja opredeljene posebej za celinsko in posebej za submediteransko podnebje.

V celinskem podnebju velja splošna prepoved uporabe tekočih organskih gnojil od 15. novembra do 1. marca, izjemoma se lahko obdobje skrajša na 15. februar, kadar pripravljamo zemljišče za setev jarih žit, trav in TDM ali dognojujemo ozimine in sejano travinje. Hlevski gnoj, kompost in digestat je prepovedano uporabljati od 1. decembra do 15. februarja. Za mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, velja prepoved uporabe od 15. oktobra do 1. marca, kadar gnojimo ozimine ali sejano travinje pa je obdobje prepovedi od 1. decembra do 15. februarja.

Na območjih s submediteranskim podnebjem (območja so opredeljena v navedeni uredbi) so obdobja prepovedi krajša in različna glede na to, ali je kmetijsko zemljišče pokrito z zeleno odejo ali pa je brez zelene odeje. Na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje je uporaba tekočih organskih gnojil prepovedana od 1. decembra do 15. februarja, hlevskega gnoja, komposta, digestata in mineralnih gnojil z dušikom pa od 1. decembra do 1. februarja. Izjemoma se lahko tekoča organska gnojila pri pripravi zemljišč za setev jarih žit, trav in TDM uporabijo že 1. februarja. Na kmetijskih zemljiščih z zeleno odejo traja obdobje prepovedi za tekoča organska gnojila,  hlevski gnoj, kompost, digestata ter mineralna gnojila z dušikom od 15. decembra do 15. januarja.

Na vseh območjih je od začetka septembra do obdobja prepovedi dovoljeno dodati le 40 kg dušika iz mineralnih gnojil na hektar.

V zaščitenih prostorih (rastlinjaki) glede uporabe gnojil ni časovnih omejitev.

Nazaj

Prihajajoči dogodki