Napoved usposabljanj za KOPOP za leto 2020

Napoved usposabljanj za KOPOP za leto 2020

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Izobraževanje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Ne spreglejte termina za obvezno usposabljanje za ukrepe KOPOP

Ne spreglejte termina za obvezno usposabljanje za ukrepe KOPOP

Usposabljanja bodo potekala od 7. decembra dalje, opraviti pa jih je treba do 20. decembra.

Ključne besede: KOPOP, usposabljanja

Vključeni v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, se morajo vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja.

Obveznost rednega usposabljanja za tekoče leto je treba opraviti do 20. decembra 2020.

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 boste lahko letošnjo obvezo opravili na dva načina:

- z udeležbo na enem od e-usposabljanj, ki bodo potekala na daljavo preko spleta ali

- s prejemom gradiv z vsebinami letošnjih usposabljanj in ogledom videoposnetka usposabljanja.

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo za udeležbo na e-usposabljanje, gradivo in povabilo za izpolnitev e-ankete.

RAZPORED 

Nazaj

Prihajajoči dogodki