Kasnejša objava javnih razpisov PRP 2014-2020

Kasnejša objava javnih razpisov PRP 2014-2020

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Kasnejša objava javnih razpisov PRP 2014-2020

Z ministrstva sporočajo vsem potencialnim vlagateljem, ki pričakujejo objavo javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, da se je objava javnih razpisov zamaknila, in sicer predvidoma v meseca maj in junij.

Ključne besede: PRP, razpisi

Trenutna situacija v državi, povezana z epidemijo virusa Covid-19, je začasno zadržala sprejemanje ustrezne izvedbene zakonodaje, ki je podlaga za objavo javnih razpisov, saj se v teh razmerah sprejema le interventna zakonodaja.

Prav tako so vlagatelji v teh razmerah soočeni z izrazito oteženo pripravo vlog na javne razpise, upočasnjenim pridobivanjem potrebnih upravnih dovoljenj in ostale dokumentacije, ki se zahteva ob vložitvi vloge na javni razpis, saj roki v upravnih postopkih trenutno ne tečejo.

Hkrati so se v teh razmerah nakazale nove, nujno potrebne spremembe Programa razvoja podeželja RS (PRP 2014–2020), da bi lahko slovenskemu kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu omogočili lažjo izvedbo investicij. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je torej v postopku pospešene priprave sprememb PRP 2014–2020.

Na podlagi sprememb bodo posledično spremenjene tudi izvedbene uredbe in po sprejetju le-teh, bodo na Vladi RS lahko objavili načrtovane javne razpise.

Zato se objava javnih razpisov predvidoma prestavlja na meseca maj in junij. Bo pa dejanski razvoj dogodkov odvisen od razvoja aktualnih razmer, povezanih z epidemijo. Obvestila glede tega bomo objavljali tudi na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Takoj, ko bo bolj jasno, kakšen bo potek epidemije, bo pripravljen nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov, ki bo objavljen na spletni strani PRP na povezavi TUKAJ. 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki