Spremenjeni obrazci spričeval za plemenske živali

Spremenjeni obrazci spričeval za plemenske živali

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

S 4. julijem 2020 v veljavo stopajo novi vzorčni obrazci zootehniških spričeval za plemenske živali in njihov zarodni material ter se razveljavljajo nekatere odločbe.

Ključne besede: živinoreja, plemenske živali

V Uradnem listu Evropske unije je bila 4. maja 2020 objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/602 z dne 15. aprila 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/717 glede vzorčnih obrazcev zootehniških spričeval za plemenske živali in njihov zarodni material. Najdete jo na povezavi TUKAJ.

Z uredbo se nekoliko spreminjajo vzorčni obrazci zootehniških spričeval za vse plemenske živali in njihov zarodni material, razen za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje (žive živali), za katere se izdajajo zootehniška spričevala znotraj Evropske unije. Razveljavljajo se tudi nekatere odločbe, ki so veljale v preteklosti.

Zootehniška spričevala za zarodni material zagotavljajo informacije o zarodnem materialu in živalih darovalkah. Evropska komisija je uredbo sprejela z namenom poenostavitve. V slovenskem jeziku si jo lahko ogledate na povezavi TUKAJ.

Uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, kar pomeni s 4. julijem 2020. Prehodno obdobje, ko se še lahko uporablja stara zootehnična spričevala, je do 4. avgusta 2020.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah Evropske unije.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!