Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 2020

Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 2020

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Rastlinska pridelava  | 
Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 2020

V Sloveniji se izvaja integrirana pridelava poljščin, sadja, grozdja in  zelenjave. Tehnologija pridelave, postopki kontrole in način označevanja so določeni v pravilnikih o integrirani pridelavi in tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo, ki jih vsako leto izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ključne besede: kmetijstvo, integrirana pridelava

Integrirana pridelava je naravi prijaznejši način pridelave. Z uporabo naravnih virov in mehanizmov, ki zmanjšujejo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi, se pridelujejo kakovostni kmetijski pridelki.

Več o integrirani pridelavi si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in tehnološka navodila za integrirano pridelavo najdete na povezavi tukaj.

Tehnološka navodila za leto 2020:

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki