Zaradi viroidne zakrnelosti hmelja precej skrbi

Zaradi viroidne zakrnelosti hmelja precej skrbi

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Strokovni odbori, Hmeljarstvo  | 
Med okoljskimi izzivi hmeljarjev je tudi zamenjava polipropilenskih vrvic s takimi, ki so razgradljive.

Med okoljskimi izzivi hmeljarjev je tudi zamenjava polipropilenskih vrvic s takimi, ki so razgradljive.

SO za hmeljarstvo se je 4. februarja sestal na 13. seji in obravnaval številne aktualne vsebine s področja hmeljarstva, poudarek pa je bil tudi tokrat na ukrepih za obvladovanje okužbe s hudo viroidno zakrnelostjo hmelja.

Ključne besede: strokovni odbor, hmeljarstvo,

Uvodoma so člani ugotovili, da je bilo oddanih že 47 zahtevkov za odškodnine v višini okrog 2 milijona evrov. Viroidna okužba se je precej razširila in za obnovo nasadov po sanaciji bo potrebno zagotoviti veliko število sadik kategorije A po sprejemljivi ceni. S strani Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) v Žalcu hmeljarji še vedno niso bili obveščeni o višine avansa za sadike in o datumu za naročilo sadik, čeprav je bilo tako dogovorjeno na skupnem sestanku z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Prav tako niso bile na IHPS narejene ponovne kalkulacije cene sadik.

Precej odprtih vprašanj v zvezi s sodelovanjem s hmeljarskim inštitutom

V razpravi so člani odbora, poleg že omenjenih, navedli še druge odprte zadeve z IHPS, ki jih bo nujno rešiti. V zvezi s sadilnim materialom je nujno urediti lastništvo sort preko pogodbenega razmerja z IHPS. Ta predlog je bil na IHPS že večkrat posredovan, vendar do danes problem ni rešen. Odprta ostaja tudi problematika sortne čistosti sadik, ki jih hmeljarji dobijo na IHPS kot tudi okuženosti sadik A certifikata z viroidom. Člani so izpostavili tudi problem polipropilenske (PP) vrvice, ki jo bo treba nujno zamenjati. IHPS sicer izvaja že vrsto let raziskave na to temo, vendar zaključka še vedno ni.

Glede na številna odprta vprašanja z IHPS, so se člani odbora dogovorili, da na eno od naslednjih sej povabijo novega direktorja IHPS in mu predstavijo vse odprte zadeve v povezavi z IHPS.

Pospešiti postopek certificiranja hmelja

V nadaljevanju seje so spregovorili še o certificiranju hmelja, obdavčitvi zemljišč in usmeritvah hmeljarstva v prihodnjem obdobju SKP. Kljub usklajeni končni verziji pravilnika, ki ureja certificiranje hmelja, le-ta še vedno ni sprejet, zato  bodo pozvali MKGP, da pospeši postopke sprejetja pravilnika tako, da bo sprejet pred obiranjem hmelja v letošnjem letu. V zvezi z obdavčitvijo zemljišč predlagajo, da se davek odmeri glede na trenutno rabo in se zemljišče ne obdavči kot stavbno, če ni pozidano. Usmeritve v prihodnjem programskem obdobju bodo pripravili sami na osnovi predlogov investicij, ki so jih pripravili že v letu 2019.

Ob koncu seje so obravnavali še predlog sprememb Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja. SO za hmeljarstvo se strinja s predlaganimi spremembami, vendar opozarja, da je treba ob tem zagotoviti dovolj sadik certifikata A po sprejemljivih cenah in pri več proizvajalcih. (DM)

 

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki