Izgube telet v Sloveniji

Izgube telet v Sloveniji

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Govedoreja, Živinoreja  | 
Izgube telet v Sloveniji

"Vzreja zdravih telet je investicija v prihodnost. Tako je pomembno, da med vzrejo ne delamo napak v smislu napačne izbire tehnologije vzreje", med drugim navaja v prispevku pod naslovom Izgube telet v Sloveniji, strokovni sodelavec za področje živinoreje na KGZS Stane Glač.

Ključne besede: govedoreja, teleta, vzreja

V Sloveniji se število krav giblje okoli 160.000. Ob upoštevanju idealne dobe med telitvama 365 dni, bi moral biti glede na število krav, delež rojenih dvojčkov ali trojčkov in število zgodnjih izločitev krav po prvi telitvi, letno rojenih okrog 180.000 telet.

Doba med telitvama je v Sloveniji povprečno 420 dni, letno imamo kar 20.000 manj rojenih telet zaradi predolge dobe med telitvama in okrog 18.000 telet, ki poginejo do starosti 6 mesecev. Dodatne izgube nastanejo na račun pomanjkljive tehnologije njihove vzreje.Več o tem lahko preberete v strokovnem gradivu Izgube telet v Sloveniji na povezavi TUKAJ.

"Rejci, ki se soočate s prevelikimi izgubami telet v svojih čredah, se lahko obrnete na najbližjo izpostavo kmetijsko svetovalne službe, kjer boste skupaj s svetovalcem in specialisti za govedorejo, ki delujejo v okviru javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS, našli možnosti za izboljšanje praks vzreje telet," dodaja avtor strokovnega gradiva Stane Glač.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki