Uveljavljanje denarnih pravic kmetov v karanteni

Uveljavljanje denarnih pravic kmetov v karanteni

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Obveščamo vas o poenostavljenem postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu za kmete, ustanovitelje zadruge ali zavoda, samozaposlene, družbenike in delničarje gospodarske družbe.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija

"Kljub sprejetim ukrepom, nam epidemije, še ni uspelo zajeziti v takšni meri, da bi odpadla skrb glede preobremenitve zdravstvenega sistema, zato je ključno, da vse osebe, ki imajo kakršnekoli bolezenske znake, ostanejo doma v izolaciji in pokličejo svojega izbranega zdravnika za nadaljnja navodila," sporočajo z Ministrstva za zdravje RS.

Ker je bil način pridobitve potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu za kmete,  samozaposlene, družbenike in delničarje gospodarske družbe oz. ustanovitelje zadruge ali zavoda zapleten, so ga poenostavili, kot je predstavljeno v nadaljevanju.

V primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 (s testom ali na podlagi mnenja zdravnika), osebo kontaktira epidemiološka služba NIJZ in ji poda navodila za ravnanje. S tem navodilom je oseba, okužena z virusom SARS-CoV-2, naprošena, da sama obvesti vse osebe, ki so bile z njo v visoko tveganem stiku.

Za namen uveljavljanja pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka kot določa 93. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, v nadaljnjem besedilu ZZUOOP) za:

  • kmete,
  • samozaposlene,
  • družbenike in delničarje gospodarske družbe oziroma ustanovitelje zadruge ali zavoda,

mora oseba, ki je imela visoko tvegan stik ali je o tem dobila obvestilo preko aplikacije #OstaniZdrav in ne more opravljati dela na domu, ostati v karanteni na domu in upoštevati Navodila o karanteni na domu TUKAJ in Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje TUKAJ.

Na spletni strani NIJZ in na portalu eUprave je objavljen obrazec za pridobitev potrdila o karanteni na domu TUKAJ, ki ga oseba izpolni in po njegovi izpolnitvi na elektronski naslov ali v predal Moja eUprava dobi Potrdilo o karanteni na domu, kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. Ob tem dobi tudi Navodila o karanteni na domu.

Obrazec je mogoče oddati z uporabo e-identitete ali brez. V primeru oddaje brez uporabe e-identitete posameznik vnese svojo enotno matično številko občana (EMŠO) in davčno številko ter elektronski naslov, na katerega želi prejeti potrdilo o karanteni. V primeru oddaje obrazca z e-identiteto pa bo potrdilo prejel v predal Moja eUprava.

Potrdilo o karanteni na domu oseba priloži vlogi za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije, kot določa 95. člen ZZUOOP.  

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki