Dodatna informacija glede prodaje na tržnicah

Dodatna informacija glede prodaje na tržnicah

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Trženje in promocija  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Glede zapleta pri izvajanju prodaje na občasnih tržnicah znotraj trgovskih centrov smo prejeli dodatno obrazložitev s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Odgovor predstavlja neobvezujoče mnenje ministrstva, ki ni pravno zavezujoče narave. Tako lahko posamezni pristojni organi in sodišča v morebitnih postopkih zavzamejo tudi drugačno stališče do obravnavanega vprašanja.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, prodaja

V njem pojasnujejo, da je namen Odloka zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 in lahko k temu pripomore vsak posameznik s svojim vedenjem in omejitvijo medsebojnih stikov. V tej zvezi je sprejeta splošna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, izključno z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva tako zaradi zajezitve kot obvladovanja epidemije COVID-19.

Navajajo, da popolnoma razumejo pričakovanja članov zbornice v smeri dopolnitve Odloka ali sprostitve prodaje, vendar v zvezi s tem pojasnjujejo, da so v trenutno veljavnem Odloku jasno navedene izjeme od prepovedi.

In še, da Odlok kot izjemo od prepovedi v prvi alineji prvega odstavka 2. člena določa: "prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalna." To pomeni, da je prodaja kmetijskih pridelkov, sveže zelenjave, sezonskega sadja in lokalno pridelanih živil, na kmetiji dovoljena in tako omogočena preskrba prebivalstva, kar pripomore k varovanju zdravja ljudi.

Poleg tega sta v Odloku navedeni še dve izjemi od prepovedi: kmetijske prodajalne in tržnice, kjer je moč prodajati kmetijske pridelke. Za tržnice veljajo javne tržnice, za katere velja tržni red, ne pa posamezne premične stojnice.

V primeru, da gre za prodajo na tržničnih stojnicah, ki stojijo v halah trgovskih centrov, to je znotraj nakupovalnega centra, ali v primeru stojnice ob cesti ali na zasebnem parkirišču, je torej taka prodaja po sedanj veljavnem Odloku prepovedana, kot tudi vsaka prodaja, ki se ne vrši po opredelitvah iz Odloka.

O reševanju zapleta glede prodaje na tržnici smo že pisali na povezavi TUKAJ.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki