Reševanje zapleta glede prodaje na tržnici

Reševanje zapleta glede prodaje na tržnici

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Trženje in promocija, Gospodarjenje  | 
Reševanje zapleta glede prodaje na tržnici

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se ne strinjamo s prepovedjo prodaje kmetijskih pridelkov na občasnih tržnicah znotraj trgovskih centrov. Z odločbo inšpektorja, glede na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, je ta s 16. novembrom 2020 začasno prepovedana.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, prodaja

Glede tega je bil s strani vodstva Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije že poslan uradni dopis na pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. V njem so podani vzroki za nujnost rešitve nastale situacije z interpretacijo odloka na način, da je prodaja lokalnih, sezonskih kmetijskih pridelkov oziroma živil, na občasnih tržnicah dovoljena.

Gre namreč za tržnično obliko prodaje, priložnost za nakup sezonske, lokalno pridelane hrane ter na drugi strani možnost prodaje pridelkov in živil, pridelanih v neposredni bližini. Ob dejstvu, da tržnice znotraj trgovskih centrov izpolnjujejo vse pogoje preprečevanja prenosa kužnih bolezni.

Zbornica se je z zahtevo po pravilni interpretaciji razumevanja tržnice in tržnične prodaje obrnila tudi na ostale pristojne ustanove.

Nazaj

Prihajajoči dogodki