Novice

Izberite kategorijo:
Ste že vložili zahtevo za povračilo nadomestila...
Po božično drevesce se lahko odpravite tudi neposredno na kmetijo.
Pridelovalci zelenjave o Zakonu o promociji  in...
Izdajanje odločb za OMD v teku
Natura 2000 in kmetijstvo
Seznam aktivnih snovi, ki jih je prepovedano up...
Sprememba zaradi določitve upravičenca do sofin...
Projekti EIP postali gonilo razvoja kmetijstva,...
Vabljeni na konferenco Izboljšanje trajnosti ev...
36. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja:...
Foto: FB Tradicionalni slovenski zajtrk
Od leve proti desni: predsednik ZZS Borut Florjančič, povezovalka Alenka Marjetič Žnider, predsednik KGZS Roman Žveglič, direktorica GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij dr. Tatjana Zagorc
Ne spreglejte izobraževalnega dogodka: 8. Razis...
Prihaja tretji petek v novembru, čas za slovens...
Kmetijstvo v Sloveniji omogoča ohranjanje narave
Foto Pexels
Foto: MKGP
V pričakovanju javne razprave o strateškem načrtu SKP 2023-2027.
Predstavljen zbornik o agrarnih skupnostih
RAZPIS: sredstva za naložbe v ureditev gozdne i...
Foto Pexels
Afriška prašičja kuga - posebna previdnost v ča...
Do 27. oktobra je čas za oddajo vloge: finančna...
RAZPIS: Štirje milijoni evrov za namakanje
Sodelovanje na sejmu je priložnost približati se kupcem
Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato se želi s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem pri stabilni proizvodnji slovenske hrane.
Foto: arhiv MKGP
Različne ureditve komunalnega prispevka po občinah nelogično povzročajo neenakost med kmeti
RAZPIS: Več kot 1,1 milijona evrov za začetno d...
Med pobudami za izboljšanje konkurenčnosti čebelarstva je tudi, da bi bili čebelarji, enako kot kmetje, upravičeni do povračila trošarin
Foto Pexels
RAZPIS: za odpravljanje zaraščanja
Vabljeni na 18. vseslovensko srečanje kmetov na...
Več dela za manj denarja EU
Od leve proti desni: Milan Husnjak, dr. Slavica Čolić, dr. Vedran Tomić, Roman Žveglič, Janez Pirc, Anton Jagodic
Odprte možnosti za pridobitev nepovratnih sreds...
Predsednik Vlade RS sprejel predstavnike Kmetij...
Kmetica leta 2021 je gospa Marija Škof z Metlike
Od leve proti desni: Žiga Kršinar, Anton Medved, Roman Žveglič
RAZPIS za male kmetije
Foto: zotks.si
Nadaljujejo se usklajevanja o Strateškem načrtu...
Uradni postopek od pozebe do povrnitve škode traja kar nekaj časa
KGZS predstavila nov spletni portal slovenske h...
Ukrepi za izkoreninjenje virusa rjave grbančavo...
Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov...
Strokovno srečanje o  robotizaciji in avtonomno...
Po ogledu škode v Savinjski dolini
Podeželje v mestu Ljubljana, 2016
Foto: Tri poti, en cilj, Evropska komisija
Foto: Tomo Jeseničnik
Ob podelitvi priznanja (od leve): Rok Sedminek, član sveta KGZS, evropski poslanec Franc Bogovič, generalni sekretar ELO Thierry De L'Escaille, prejemnik Zvone Černelič, predsednik KGZS Roman Žveglič in vodja JSKS na KGZS - Zavodu Celje Vesna Čuček.
Foto Pexels
Vabilo na spletno srečanje glede kampanje za za...
Klobčasta zvončica (Campanula Glomerata)
Vabljeni k sodelovanju v javni razpravi glede o...
Bodimo odgovorni, cepimo se!
Visoke temperature in pomanjkanje padavin že povzročajo težave v kmetijstvu
Javna služba kmetijskega svetovanja KGZS daje vedno večji poudarek ekonomiki. Tako so se društvu letos pridružili trije mlajši kolegi, novi člani DAES-a.
Foto: Jernej Lasič/Finance
V senčnem delu gozdnega roba KG Andrejevi prevladujejo mrtve koprive, ki sodijo med najbolj priljubljene hranilne rastline za divje opraševalce – čmrlje. Foto: dr. Sonja Škornik
Vabljeni na virtualni forum »HRANA IN ZAUPANJE:...
Vabljeni na 8. Agrobiznis konferenco
Povzetek 2. seje Strokovnega odbora za vodovars...
Vabilo na demonstracijo na kmetiji in dan odprt...
Za rejce ni sprejemljivo ograjevanje z elektromrežami višine 1,6 metra.
Finančna pomoč pridelovalcem jedilnega krompirja
Predsednik in direktor KGZS na zajtrku v Tržišč...
Predsednik KGZS na okrogli mizi ob svetovnem dn...
Vabljeni na 3. konferenco ob svetovnem dnevu va...
Lepo vabljeni, da predstavite ponudbo pridelkov...
Oddaja zbirnih vlog za leto je 2021 je uspešno...
Vabljeni na spletni seminar Izvajanje storitev...
Gradnja namakalnih sistemov v primežu (ne)sogla...
Pridelovalci hrane, povežite se z lokalnimi vrt...
Foto Pexels
Setev poljin, ki medijo, je koristna za čebelarje, kmete in rodovitnost tal.
Vabljeni na spletni seminar Trženje kmetijskih...
Zakaj plačilo stavbne pravice za postavitev goj...
RAZPIS: za odpravo zaraščanja
Naročite se na e-informacije Vizija kohezija
Predlogi ukrepov SOPO in KOPOP za poljedelstvo...
Izzivi v tehnologiji, zakonodaji in zaščiti sort
Za več vpliva na zemljiško politiko
Evropska komisija je odobrila pomoč slovenskim...
Napočil čas tudi za ukrep DŽ za konje
Tradicionalni slovenski zajtrk bo 11. junija
V novem finančnem obdobju zagotoviti dovolj sre...
Pobuda za preimenovanje odbora
Ukrep dobrobit tako v dobro živali kot rejca
V javni obravnavi je nov Akcijski načrt za ekol...
Foto Pexels
Način reje in sistemi molže na kmetijah
Evropska komisija zaščitila Slovensko potico
Pravočasno pridobite dovoljenja za izgradnjo na...
Odškodnine za kmetovanje na VVO še vedno odprta...
Foto arhiv ZTKS
Pospešiti postopke za pridobitev sheme IK za ze...
Največ o spremembah plačil na OMD po letu 2023
Foto Pexels
Letošnja pozeba je hujša od vseh prejšnjih, saj so se temperature spustile v nekaterih trajnih nasadih, več dni krepko pod lediščem, v ekstremnih primerih tudi pod -10 stopinj Celzija. (Foto: Damijan Vrtin)
Foto Pexels
Foto Pexels
Omejitve glede prehajanja med regijami
Novo glede sezonskega dela na kmetiji
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
RAZPIS za sredstva društvom, zvezam, združenjem...
Strokovni odbor za gozdarstvo in lovstvo pri KGZS
Foto EU Komisija
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobl...
Znani zmagovalki natečaja Evropska inovativna k...
RAZPIS: Za agromelioracije in komasacije 1,7 mi...
Foto Pexels
Vlada odobrila finančno nadomestilo pridelovalc...
Informacija o objavi javnih razpisov za pred-fi...
Cepljenje zaradi bolezni modrikastega jezika se...
Foto Pexels
Kaj je optimalna rez za Bonito so člani partnerstva danes usklajevali v sodelovanju s sadjarskim strokovnjakom profesorjem Francijem Štamparjem na posestvu gospoda Antona Koršiča v Artičah.
Foto Pexels
V Uradnem  listu RS, št. 28/21 je bil objavljen javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Oddaja zbirnih vlog za plačila v letu 2021
Slovenija kmalu prosta bolezni modrikastega jezika
Vabljeni na spletni seminar Inovativno v predel...
Do 18. marca - prijave S kmetije za Vas 2021
Foto Pexels
Nagrajenci akcije S kmetije za vas 2020: kmetiji Gradišnik in Sinkovič.
Foto Pexels
Prihajajo SPREMEMBE glede prodaje na kmetijah i...
Foto Pexels
VABILO na zaključni dogodek akcije S kmetije za...
Mleko pa to ... res vemo vse?
Dobrote slovenskih kmetij 2021 - posnetek webin...
Upravni odbor KGZS tudi o biovarnostnih ukrepih (Foto: Pexels.com)
Seznam prepovedanih FFS na VVO I v letu 2021
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Tatjana Vrbošek
Foto Pexels
Foto Pexels
Tokratno seznanjanje s potekom vnosa zbirnih vlog je potekalo v celoti na daljavo.
Foto: Tatjana Vrbošek Od leve proti desni: Andrejka Krt, Vanja Bajd Frelih, Klara Otoničar, Gabrijela Salobir, Irena Kos, Dominika Klavž
Varstvo rastlin na VVO I - dopolnjen seznam
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Kako strategijo Evropske unije za kmetijstvo in...
Foto Pexels
Foto Marjan Dolenšek
Foto Pexels
Prva z leve je Katarina Očko leta 2012 na dogodku Podeželje v mestu Maribor.
Register kmetijskih gospodarstev ne bo deloval
Foto Pexels
Koronavirus in pravica do bolniške za kmečke za...
Foto Pexels
Rejci prašičev - rok za oddajo staleža se izteka
Foto Pexels
Podaljšana veljavnost ukrepov za voznike in vozila