Podaljšana veljavnost ukrepov na področju voznikov in vozil

Podaljšana veljavnost ukrepov na področju voznikov in vozil

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Foto Marjan Dolenšek

Foto Marjan Dolenšek

Odlok, ki zaradi zajezitve epidemije COVID-19 začasno prepoveduje ponudbo in prodajo blaga ter storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, je Vlada RS sprejela na seji 13. januarja 2021 in velja do vključno 22. januarja 2021.

Specialist za kmetijsko mehanizacijo KGZS-Zavoda Ljubljana mag. Marjan Dolenšek pravi, da prinaša nekaj sprememb in navaja tiste, ki se nanašajo na kmetijska in gozdarska vozila oziroma voznike le-teh.

 

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, vladni ukrepi, vozila in vozniki

Še naprej se lahko izvajajo naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil, to pomeni tehnični pregledi, registracije vozil, ugotavljanje skladnosti vozil (homologacije) in drugo.

Za vozniška dovoljenja velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 22. januarja 2021 in katerih imetniki, zaradi začasnih omejitev, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 28. februarja 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 22. januarja 2021 ter zaradi začasnih ukrepov niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).

Nazaj

Prihajajoči dogodki