Pridelovalci hrane, povežite se z lokalnimi vrtci in šolami ter bodite del dogodka Tradicionalni slovenski zajtrk, 11. junija 2021

Pridelovalci hrane, povežite se z lokalnimi vrtci in šolami ter bodite del dogodka Tradicionalni slovenski zajtrk, 11. junija 2021

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sadjarstvo, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Pridelovalci hrane, povežite se z lokalnimi vrtci in šolami ter bodite del dogodka Tradicionalni slovenski zajtrk, 11. junija 2021

Pod sloganom »Zajtrk s sadjem – super dan!« se bo 11. junija 2021 po Sloveniji izvedel nadomestni dogodek Tradicionalni slovenski zajtrk. Ker njegova izvedba v lanskem letu ni bila izvedljiva na način, da bi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah zajtrk lahko doživeli, bo izveden tik pred koncem tega šolskega leta.

Ključne besede: TSZ, Tradicionalni slovenski zajtrk, hrana, lokalni ponudniki

Vabimo vse pridelovalce slovenske hrane, da se povežete z lokalnimi vrtci in šolami ter jim predstavite svojo ponudbo. V vzgojno-izobraževalnih ustanovah bo namreč 11. junija potekal pravi Tradicionalni slovenski zajtrk. Pomeni, da se bo na ta dan za zajtrk jedlo kruh, maslo, med, mleko ter sveže ali suho sadje. Vsa živila bodo, kot vedno pri Tradicionalnem slovenskem zajtrku, slovenska. Vzgojno-izobraževalne ustanove, ki bodo zajtrk izvedle, bodo lahko uveljavljale pavšalno nadomestilo za nakup živil namenjenih zajtrku.

Ustanove same izberejo pridelovalce, predelovalce oziroma dobavitelje živil za Tradicionalni slovenski zajtrk in se z njimi dogovorijo glede načina in termina dostave živil ter ostalih zadev, povezanih z naročilom in dobavo živil. Nabava živil za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk ne sodi v okvir javnega naročila, ki ga imajo vzgojno-izobraževalni zavodi sklenjenega za svojo redno oziroma dnevno nabavo hrane in živil. Živila za ta namen se lahko naročijo neposredno z naročilnico ali sklenitvijo pogodbe o njihovi dobavi.

Če upravičenec na podlagi predhodno sklenjene javno naročniške pogodbe za dobavo živil za redno vsakodnevno oskrbo že sodeluje z določeno kmetijo, kmetijskim ali živilskim podjetjem, zadrugo ali drugim dobaviteljem, ki zagotavlja živila, ki so pridelana ali predelana v Sloveniji, lahko živila za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka naroči tudi pri njem. V tem primeru mu mora za živila za Tradicionalni slovenski zajtrk, ne glede na pri njem sklenjeno javno naročniško pogodbo oziroma okvirni sporazum, izdati naročilnico ali z njim za ta živila skleniti novo pogodbo o njihovi dobavi.

Za pomoč pri iskanju živil, pridelanih oziroma predelanih v Sloveniji in v primeru težav pri dobavi živil, se upravičenec lahko obrne na svetovalce, koordinatorje za Tradicionalni slovenski zajtrk in kratke nabavne verige pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS).

KGZS - Zavod

Ime in priimek

Telefon

E-pošta

KGZS - Zavod MB

Martina GOMZI

02/ 228 49 19

martina.gomzi@kmetiiski-zavod.si

KGZS - Zavod CE

Igor ŠKERBOT

03/ 42 55 514

igor.skerbot@ce.kgzs.si

KGZS - Zavod NM

Natalija PELKO

07/ 373 05 89

natalija.pelko@kgzs-zavodnm.si

KGZS - Zavod KR

Vanja BAJD FRELIH

04/ 511 27 01

vania.baid-frelih@kr.kgzs.si

KGZS - Zavod LJ

Vladka TURK MATE

01/837 32 54

vladka.turk-mate@li.kgzs.si

KGZS - Zavod Ptuj

Sara KETIŠ

02 749 36 34

sara.ketis@kgz-ptuj.si

KGZS - Zavod NG

Srečko HORVAT

05/ 731 28 53

srecko.horvat@go.kgzs.si

KGZS - Zavod MS

Sonja BERTALANIČ

02/539 14 31

sonja.bertalanic@kgzs-ms.si

Seznami in imena nekaterih pridelovalcev, predelovalcev oziroma dobaviteljev, ki zagotavljajo živila, ki so pridelana in predelana v Sloveniji in na katere se lahko naročnik neposredno obrne, so dostopni tudi na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije oziroma Kataloga živil za javno naročanje, spletnem portalu MKGP Naša Super hrana in spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Kupujmo domače ter Dobrote slovenskih kmetij.

Navodila za izvedbo dogodka v vzgojno -izobraževalnih ustanovah in uveljavljanje pavšalnega nadomestila za nakup živil najdete TUKAJ.

Več o dogodku ter uporabno gradivo najdete na povezavi TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki