Natura 2000 in kmetijstvo

Natura 2000 in kmetijstvo

Kmetijstvo in okolje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme  | 
Natura 2000 in kmetijstvo

Narava v Sloveniji je med bogatejšimi v Evropski uniji. 

Ključne besede: Natura 2000, EU, SKP, kmetijstvo

Skozi generacije smo naravo v Sloveniji ohranili v takšni meri, da več kot polovico Slovenije predstavljajo območja posebnega pomena (56 % - zavarovana območja, naravne vrednote, Natura 2000, ekološko pomembna območja).

V Sloveniji je 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo dobrih 37 % ozemlja države. 70 odstotkov območij Nature 2000 je v gozdovih, okrog 20 odstotkov na kmetijskih površinah, 5 odstotkov nad gozdno mejo, 2 odstotka na pozidanih površinah in 1 odstotek na vodnih površinah. Na ravni Slovenije imamo zaradi Nature 2000 ukrepe na okrog 6,4 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. V Naturi 2000 so se kmetijske površine v zadnjih letih celo nekoliko povečale, so se pa v povprečju nekoliko zmanjšale na ravni Slovenije. Povprečna kmetija v območjih Nature 2000 ima v uporabi 5,89 ha kmetijskih zemljišč in skoraj 7 glav velike živine. V primerjavi s povprečno kmetijo v Sloveniji je to nekaj manj površine v hektarih in nekaj več glav velike živine.

Skupna kmetijska politika (SKP) podpira tudi vrsto drugih naravovarstvenih ukrepov. Ukrepi, vezani na Naturo 2000, so med manjšimi po obsegu. Kmetijstvo precejšnje napore usmerja tudi v varstvo pitne vode. Skupna kmetijska politika ima poleg skrbi za prehransko varnost in krepitev podeželja, namreč med tremi splošnimi cilji tudi krepitev skrbi za okolje in podnebje. Med specifičnimi cilji so tudi prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti ter trajnostno upravljanje voda, tal in zraka. Prihajajoča SKP (2023-2027) vsebuje tudi intervencijo Plačila Natura 2000, ki zagotavlja upravičencem nadomestilo za spremenjeno rabo zemljišč (npr. kmetijsko-okoljska plačila, sredstva za ukrepe iz Gozdnega sklada).

 

KGZS, Zavod ŠTIRNA

Nazaj

Prihajajoči dogodki