Cepljenje zaradi bolezni modrikastega jezika se ne ukinja

Cepljenje zaradi bolezni modrikastega jezika se ne ukinja

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Govedoreja, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Cepljenje zaradi bolezni modrikastega jezika se ne ukinja

Z današnjim dnem se v Sloveniji ukinja območje z omejitvami zaradi bolezni modrikastega jezika (BTV) in vsi ukrepi, sprejeti v povezavi s tem. Ne glede na ukinitev, se cepljenje proti BTV še naprej izvaja v skladu z odobrenim Programom cepljenja proti BTV 4, ki je objavljen na spletni strani Uprave TUKAJ.

Ključne besede: BTV, bolezen modrikastega jezika, cepljenje proti BTV4

V Uradnem listu RS, št. 31/21, je objavljen Sklep o prenehanju veljavnosti nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika (BTV). V skladu s sklepom se s ponedeljkom, 8. marcem 2021, ukine območje z omejitvami zaradi BTV in vsi ukrepi, sprejeti v povezavi s tem.

Ne glede na ukinitev območja z omejitvami zaradi BTV in ukrepov, se cepljenje proti BTV še naprej izvaja v skladu z odobrenim Programom cepljenja proti BTV 4, ki je objavljen na spletni strani Uprave TUKAJ.

V praksi to pomeni, da je z 8. marcem 2021 Slovenija prosta BTV. Premiki dovzetnih živali iz Slovenije v druge države članice bodo potekali brez omejitev v zvezi z BTV. Prav tako preneha veljati sporazum z Avstrijo glede premikov cepljenih živali iz Slovenije v Avstrijo, saj omejitev glede premikov živali iz Slovenije glede BTV ni več.

Pri vnosu goveda in drobnice iz držav članic, ki imajo omejitve zaradi BTV, bo treba striktno upoštevati pogoje, določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1266/2007 z dne 26. oktobra 2007 o pravilih za izvajanje Direktive Sveta 2000/75/ES v zvezi z nadzorom, spremljanjem in omejitvami premikov nekaterih živali, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika (UL L št. 283, z dne 27. 10. 2007, str. 37).

V Slovenijo bodo lahko z območij z omejitvami zaradi BTV prišle za nadaljnjo rejo le živali, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge III Uredbe 1266/2007, kar pomeni le cepljene oziroma naravno imune živali oziroma v obdobju brez aktivnosti vektorjev tudi živali, pregledane v skladu s predpisanimi pogoji.

Podrobnejši pogoji za vnos živali z območij z omejitvami zaradi BTV so na spletni strani TUKAJ.

Informacijo o tem, da je Slovenija čista bolezni modrikastega jezika smo že objavili TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki