Ponovno podaljšanje covid pomoči kmečkim zavarovancem

Ponovno podaljšanje covid pomoči kmečkim zavarovancem

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Zaradi podaljšanja covid ukrepov Vlade RS lahko kmečki zavarovanci za mesece april, maj in junij 2021 uveljavljajo pravico do izplačila mesečnega temeljnega dohodka oziroma povračila izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, vladni ukrepi, temeljni dohodek, karantena, varstvo otroka

Vlada je s sklepom ponovno podaljšala nekatere oblike pomoči namenjene blažitvi posledic epidemije, in sicer do 30. junija 2021. Med drugim tudi pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka ter pomoč denarnega nadomestila zaradi odrejene karantene ali varstva otroka.

Izjavo vložijo na enak način, kot je to veljalo do sedaj, torej preko eDavkov. Lahko pa se za pomoč obrnejo tudi na kmetijsko svetovalno službo.

Več informacij glede podaljšanja najdete na spletnih straneh FURS.

Nazaj

Prihajajoči dogodki