Razpisi, dolg do FURS in pravočasnost plačila

Razpisi, dolg do FURS in pravočasnost plačila

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Epidemija se nadaljuje in v izogib neredkim težavam pri uveljavljanju sektorske pomoči, objavljamo nekaj usmeritev in priporočil mag. Gašperja Cerarja s pravnega sektorja KGZS. V njih navaja pomen poravnanih davčnih in nedavčnih denarnih obveznosti do države. Zaplete se, če vlagatelj isti dan plačuje na FURS in oddaja vlogo.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, vladni ukrepi

Vlagatelji vlog na razpise morajo med drugim izpolnjevati tudi pogoj plačanih davčnih obveznosti.

V razpisni dokumentaciji je običajno navedeno, da vlagatelj na dan oddaje zahtevka ne sme biti v osebnem stečaju in mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.

Pri plačilu davčnih in drugih nedavčnih obveznosti je potrebno biti pozoren na datum plačila, natančneje na trenutek izvedbe plačila. Po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2, 91 in 92. člen) se davek plača pri ponudniku plačilnih storitev, lahko tudi pri upravnem ali drugem državnem organu. Šteje se, da je davek plačan:

  • na dan, ko izvajalec plačilnega prometa izvrši nalog za plačilo davka,
  • na dan plačila davka, če se davek plača v gotovini ali z brezgotovinskim plačilom pri upravnem ali drugem državnem organu.

Vlagatelj mora biti pozoren na izvedbo plačila. Da je plačilo pravočasno izvedeno (in s tem izpolnjen pogoj razpisa), mora vlagatelj opraviti plačilno storitev v skladu z urnikom opravljanja plačilnih storitev. Plačilo, ki je izvedeno na bančnem okencu ob 16h, je lahko izvedeno šele naslednji delovni dan. Ob pogoju razpisa, da mora imeti vlagatelj na dan oddaje vloge plačane davčne in druge denarne nedavčne obveznosti višje od 50 EUR, je plačilo na bančnem ali poštnem okencu sicer izvedeno na dan oddaje vloge, a pozno popoldne, prepozno!

Poslovne banke imajo različne urnike opravljanja plačilnih storitev, zato mora vsak bančni komitent pri svoji banki preveriti ure. Za banke, ki so prisotne v Sloveniji, objavljamo urnike opravljanja plačilnih storitev na dan 15. 1. 2021. Svetujemo, da je vlagatelj pozoren na spremembo urnika.

V izogib težavam (zavrnitvi vloge na razpisu) svetujemo plačilo vsaj en dan pred oddajo vloge na razpis ali na dan oddaje vloge najkasneje do ure, ko banka še izvede plačilo na isti dan.

Nazaj

Prihajajoči dogodki