Varstvo rastlin na VVO I - dopolnjen seznam

Varstvo rastlin na VVO I - dopolnjen seznam

Kmetijstvo in okolje  | 
Varstvo rastlin na VVO I - dopolnjen seznam

Objavljen je dopolnjen seznam prepovedanih aktivnih snovi za najožja vodovarstvena območja (VVO I)

Uredbe o vodovarstvenih območjih na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I) precej omejujejo rabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Pri varstvu rastlin imajo prednost  nekemični ukrepi (mehanski, biološki in biotehniški ukrepi) ter uporaba tistih kemičnih ukrepov in tistih FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati v ekološki pridelavi. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vsako leto objavi seznam aktivnih snovi, ki jih je na VVO I popolnoma prepovedano uporabljati. Pri tem se upošteva vsa FFS, ki so registrirana v Republiki Sloveniji ter podatke o toksičnosti in možnem spiranju aktivnih snovi v podzemno vodo.

V letu 2021 je tako na VVO I prepovedano uporabljati naslednje aktivne snovi: bentazon, dikamba, dikloprop-p, dimetaklor, flufenacet, flurokloridon, klopiralid, klorantraniliprol, mcpa, mekoprop-p (mcpp-p), metalaksil/metalaksil-m, metamitron, metazaklor, metribuzin, nikosulfuron, petoksamid, rimsulfuron, S-metolaklor, terbutilazin, tritosulfuron.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki