Naj za praznike krasijo domove slovenska božična drevesca

Naj za praznike krasijo domove slovenska božična drevesca

Kmetijstvo in okolje, Storitvene dejavnosti, Trženje in promocija, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Po božično drevesce se lahko odpravite tudi neposredno na kmetijo.

Po božično drevesce se lahko odpravite tudi neposredno na kmetijo.

Ob božično novoletnih praznikih bomo domove in poslovne prostore okrasili z božičnimi drevesci. Drevesca iz slovenskih gozdov morajo biti legalno posekana in letos označena z nalepko rumene barve z napisom »Darilo gozda vašemu domu« in letnico 2021.

 

Ključne besede: božič, božično drevesce

Kupite jih lahko na tržnicah ali pa tudi neposredno na kmetiji in se  mogoče oskrbite tudi z dobrotami s slovenskih kmetij. Ob tem Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije opozarja in poziva, da naj se spoštuje zasebna lastnina in naj ne prihaja do nedovoljene sečnje drevesc.

Pridobivanje okrasnih drevesc iz gozdnih površin dovoljuje in usmerja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) na gozdu in naravi prijazen način, ki ne povzroča škode v gozdovih. Na trgu so tudi božična drevesca, ki so pridobljene iz nasadov okrasnih drevesc in te morajo biti prav tako označene z rumeno nalepko.

Uporaba navadne smreke, jelke ali bora je pri nas naravi najbolj prijazna oblika okrasitve z drevesci. Če ta izvirajo iz redčenj pregostega mladovja v gozdu, pa ima njihovo pridobivanje celo ugoden vpliv na gozdove, saj jih s tem negujemo. Lastniki gozdov pridobijo nalepke na ZGS skupaj z odločbo, v kateri so zapisane usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc iz gozda.

Sicer pa izbira drevesc iz naših gozdov pomeni izbiro in uporabo okrasnih drevesc, ki imajo najmanjši ogljični odtis in ne predstavljajo nevarnosti za vnos tujerodnih žuželk in bolezni, ki bi lahko ogrozile naše gozdove. Naj še omenimo, da so omejitve tudi za nabiranje mahov, ki se v tem času uporabljajo pri postavitvah jaslic. Te lahko pridobivamo v gozdu v omejenih količinah (do 2 kg).

Ob tem še opozorimo, da po uporabi okrasnega drevesca poskrbite tudi za njegovo pravilno odlaganje ali pa ga skurite v peči. Zadnja leta je namreč možno opaziti tudi pomanjkanje spoštovanja zasebne lastnine, saj opažamo vedno več odvrženih okrasnih drevesc (pa tudi drugih odpadkov) na gozdnih robovih v bližini naselij. Odlaganje le-teh v bližini naselij ni niti lepo, lahko pa predstavlja tudi nevarnost za vnos bolezni v gozd. Iz istega vzroka v gozdu tudi ne sadimo odsluženih okrasnih drevesc iz lončkov.

Nazaj

Prihajajoči dogodki