Register kmetijskih gospodarstev ne bo deloval

Register kmetijskih gospodarstev ne bo deloval

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Register kmetijskih gospodarstev ne bo deloval

Register kmetijskih gospodarstev ne bo deloval od 11. do 24. januarja 2021, sporočajo z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V tem času bo izvedena posodobitev GERK-ov in izločene neupravičene površine. Izpisi iz registra ne bodo izdani, nosilci kmetijskih gospodarstev lahko do konca januarja stanje preverite prek spletne aplikacije.

Ključne besede: Register, kmetijsko gospodarstvo, GERK

V skladu z 91. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka 175/20) bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posodobilo GERK-e (grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva) po uradni dolžnosti, z izločitvijo vseh neupravičenih površin. V skladu s 143. členom Zakona o kmetijstvu pa tudi druge podatke, vpisane v Register kmetijskih gospodarstev (RKG). Izpisov iz RKG ne bo izdanih, bodo pa shranjeni v RKG aplikaciji.

Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko od 31. januarja 2021 preveri stanje svojih GERK in stanje morebitnih drugih napak v RKG z vnosom svoje KMG-MID številke (to je idetifikacijska številka kmetijskega gospodarstva) na spletnem pregledovalniku http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/ TUKAJ oziroma z veljavnim osebnim spletnim certifikatom v eRKG na spletnem naslovu TUKAJ.

Če se nosilec kmetijskega gospodarstva ne strinja s posodobitvijo, lahko dejansko stanje svojih GERK uredi na pristojni upravni enoti. Prosijo, da se za urejanje podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev na upravnih enotah predhodno naročite po telefonu.

Nazaj

Prihajajoči dogodki