Javni poziv k raziskovanju ekološkega kmetijstva

Javni poziv k raziskovanju ekološkega kmetijstva

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

MKGP v okviru evropskega konzorcija ERA-Net CORE Organic Cofound zbira raziskovalne predloge, namenjene izboljšanju ekološkega kmetijstva, za kar je na voljo 5 milijonov evrov. Več informacij lahko dobite na današnjem spletnem seminarju od 10.00 do 11.30 prek aplikacije Zoom na spletni povezavi TUKAJ https://aarhusuniversity.zoom.us/j/61509437603

Ključne besede: Ekološko kmetijstvo

ERA-Net CORE Organic Cofound sestavlja 13 partnerskih ustanov iz 13 držav; iz Slovenije sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Z mednarodnim javnim pozivom se zbira raziskovalne predloge o sistemih ekološkega kmetovanja za izboljšano mešano rastlinsko in živalsko proizvodnjo na naslednjih treh temah:

  • trdni in odporni sistemi mešane živinoreje;
  • podpora za trdne in odporne sisteme rastlinske proizvodnje;
  • ekološko učinkovita proizvodnja in raba živalske krme na lokalni ravni.

Javni poziv z vsem gradivom ter spletno povezavo do orodja za oddajo raziskovalnih predlogov in do foruma za iskanje partnerjev pri oblikovanju raziskovalnih predlogov je objavljen na spletni strani TUKAJ. Rok za predložitev celovitih raziskovalnih predlogov je 8. marec 2021. Javni poziv temelji na enostopenjskem konkurenčnem postopku izbire predlogov.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na službo za razvoj in prenos znanja MKGP TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki