Vračilo temeljnega dohodka

Vračilo temeljnega dohodka

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

S 30. aprilom 2021 se izteka rok za predložitev obvestila o neizpolnjevanju pogojev za pomoči pridobljene po PKP ukrepih. Med te pomoči sodi tudi mesečni temeljni dohodek, ki so ga na podlagi lastne ocene upada prihodkov kot posledice epidemije lahko uveljavili tudi kmečki zavarovanci.

Vloga za vračilo je dostopna TUKAJ.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, vladni ukrepi, temeljni dohodek, vračilo

Ob tem ponovno poudarjamo, da mora odločitev kmečkega zavarovanca za uveljavitev mesečnega temeljnega dohodka biti podprta z ustreznimi dokazili o upadu prihodkov zaradi epidemije. V nasprotnem primeru je kmečki zavarovanec mesečni temeljni dohodek dolžan vrniti.

Mesečni temeljni dohodek je upravičenec v spomladanskem valu epidemije (to je v obdobju od marca do maja 2020) lahko uveljavil, v kolikor je ocenil, da je zaradi epidemije utrpel vsaj 10 % upad prihodkov iz leta 2020 napram 2019. Za uveljavitev mesečnega temeljnega dohodka v jesenskem valu epidemije pa je potrebno izkazati vsaj 20 % upad prihodkov. Ukrep sprejet za blažitev posledic jesenskega vala epidemije je bil kasneje s strani Vlade RS dvakrat podaljšan, pri čemer pa se pogoji niso spremenili.  

O upravičencih do mesečnega temeljnega dohodka v jesenskem valu epidemije ter pogojih, ki so jih bili dolžni izpolnjevati smo pisali TUKAJ.

V vezi mesečnega temeljnega dohodka je potrebno ponovno izpostaviti dejstvo, da gre za pomoč namenjeno tistim, ki so zaradi epidemije COVID-19 utrpeli predpisan upad prihodkov (10 % oziroma 20 %).

Ker na področju kmetijstva obstajajo specifike glede načina ugotavljanja dohodka, smo za pojasnila v vezi ugotavljanja višine upada prihodkov zaprosili pristojne. Odgovore smo objavili TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki