Hitro testiranje ja ali ne

Hitro testiranje ja ali ne

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Glede problema testiranja, ki naj bi bilo od 12. 2. 2021 obvezno tudi za kmete, ki izvajajo prodajo doma ali na tržnici, smo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije prejeli številne klice naših članov, ki se srečujejo z nemogočimi razmerami za testiranje in prosijo za rešitev nastale situacije.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, vladni ukrepi, testiranje

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/21, v nadaljevanju: odlok) kot predpogoj za prodajo kmetijskih pridelkov na kmetijah in tržnicah uvaja obvezno testiranje kmetov.

Na zbornici ugotavljamo, da v praksi tovrstni pogoj za kmete ni izvedljiv, zato smo o tem obvestili Generalni sekretariat Vlade RS in predlagali, da se prodaja na kmetijah in v okviru tržnic umestita med izjeme, za katere testiranje ni potrebno. Poudarjamo, da se kmeta, ki na trgu nastopa kot posameznik, nikakor ne more enačiti z večjimi trgovskimi verigami, ki razpolagajo z nadomestnimi kadrovskimi resursi, večjimi finančnimi sredstvi in nenazadnje tudi zmožnostmi racionalnega organiziranja testiranja.

Hkrati izpostavljamo problem nedostopnosti testiranj v okviru javne mreže. Kmetje namreč sporočajo, da jim je testiranje, zaradi prednostne obravnave nekaterih drugih kategorij kot so šolniki in zdravstveni delavci, v praksi onemogočeno. V nekaterih občinah jim testiranje sploh ni več na voljo, ker pomanjkuje testov. Dodatno omejitev predstavljajo tudi dolge čakalne vrste, saj se kmete enači s splošno populacijo.

Prodaja kmetijskih pridelkov in predelkov je že ves čas epidemije pripoznana kot izjema, ki se jo, ne glede na morebitne omejitve prodaje blaga in storitev končnemu potrošniku, lahko izvaja. Gre namreč za nemoteno zagotavljanje domače, lokalne pridelane hrane, ki je izjemnega pomena za zdravje ljudi. Zato smo pristojnim ustanovam predlagali, da se do ureditve vprašanja o izvzetju kmetov iz testiranja, le te pripozna kot posebno kategorijo, ki je v okviru javne mreže upravičena do prednostnega in brezplačnega testiranja. 

Odgovora trenutno še nimamo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.