S februarjem sodišča znova poslujejo

S februarjem sodišča znova poslujejo

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Pravo  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Sodišča so zaradi epidemije COVID-19 od sredine novembra 2020 opravljala le nujne zadeve. S 1. februarjem 2021, sodišča znova opravljajo vse naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, ne le v nujnih, skladno s priporočili NIJZ. Ponovno so pričeli teči tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Nevabljene stranke lahko na sodišče pridejo le ob predhodnem dogovoru preko objavljenih elektronskih naslovov oziroma telefonskih številk.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, sodišča

Predsednik Vrhovnega sodišča je 28. 1. 2021 izdal Odredbo, s katero je določeno, da s 1. 2. 2021, skladno z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil NIJZ, vsa sodišča znova opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah. Prav tako se s tem datumom nadaljuje tudi tek procesnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih, ki so bili začasno ustavljeni.

Ukrepi, ki jih je sprejel predsednik Vrhovnega sodišča s prejšnjimi odredbami so bili predvideni kot kratkoročen ukrep, saj je delovanje sodstva nujen predpogoj za delovanje vseh družbenih podsistemov in pravne države kot takšne, zato omejitve v delovanju tega, ne glede na epidemiološko stanje v državi, ne morejo in ne smejo trajati predolgo.

Še vedno ostaja v veljavi, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa 83. člen Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno ter za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur. Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk in ob dogovorjenem terminu.

Nazaj

Prihajajoči dogodki