Več dela za manj denarja EU

Več dela za manj denarja EU

Kmetijstvo in okolje, Strokovni odbori, Živinoreja, Rastlinska pridelava  | 
Več dela za manj denarja EU

Strokovni odbor (SO) za kmetijsko politiko in poslovno organiziranost pri KGZS je v sredo,  15. septembra, nadaljeval razpravo o Strateškem načrtu skupne kmetijske politike. Hkrati je obravnaval vsebine priprav za določitev aktivnega kmeta ter vsebin pravil pogojenosti, ki bodo v prihodnje omejevale kmetovanje vsem, ki prejemajo sredstva iz ukrepov skupne kmetijske politike.

Pogojenost bo obsegala sledeča področja: Klima in okolje, Klimatske spremembe (ublažitev in prilagajanje), Voda, Tla (zaščita in kakovost), Biodiverziteta in krajina (zaščita in kakovost), Javno zdravje, zdravje živali in rastlin, Varna hrana, FFS, Dobrobit živali. V novem obdobju skupne kmetijske politike je pogojenost v bistvu navzkrižna skladnost, dopolnjena z dodatnimi zahtevami in pravili predpisanih zahtev ravnanja.  Okrepljena je predvsem na področju dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev. Vanjo je vgrajena zelena komponenta iz tega programskega obdobja ter dodana še  socialna dimenzija. Zavezanci za pogojenost bodo prejemniki plačil iz shem neposrednih plačil (osnovno plačilo SOPO, proizvodno vezana plačila, OMD, KO OP, DŽ, EK, natura plačila). Predstavljena pravila bodo del uredbe in se še dograjujejo, tudi zaradi nedokončno dogovorjenih vsebin z EU komisijo in domačo nevladno sceno na področju varovanja okolja. Podrobno razlago pravil je podal predstavnik MKGP  Marjan Dremelj, člani pa so podali več pripomb zlasti na tista pravila, ki zaostrujejo ravnanje kmetom.

Prav tako so nedogovorjena pravila za aktivnega kmeta, ko pa bodo določena, bodo tisti, ki jih nova opredelitev ne bo zajemala, izvzeti iz plačil skupne kmetijske politike. EU zakonodaja na tem področju je tako ohlapna, da državi pravzaprav ni treba drastično zategovati pravil, če ne prepozna prednosti tega zaostrovanja. Seje se je udeležil državni sekretar mag. Aleš Irgolič, ki je pojasnil trenutno stanje predloga za določitev. Člani so se seznanili tudi s pravili standardnega dohodka, ki bo veljal pri posameznih intervencijah, ter predlagali, da MKGP javno objavi kalkulator za SO, tako da bodo kmetje lahko sami preverili, v kateri ekonomski razred sodijo po teh pravilih.

Člani SO so pozdravili spremembo finančnega razreza sredstev za novo SKP v Sloveniji ter se seznanili s potekom nadaljevanja pogajanj glede intervencij. MKGP je namreč dokončno umaknilo svoj predlog o premiku 150 milijonov evrov iz prvega v drugi steber. Predsednik KGZS Roman Žveglič je pojasnil potek dosedanjih usklajevanj, ki so prinesle določene pozitivne spremembe z upoštevanjem predlogov zbornice. 

Anton Jagodic, strokovni tajnik odbora

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!