Način reje in sistemi molže na kmetijah

Način reje in sistemi molže na kmetijah

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Govedoreja, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Način reje in sistemi molže na kmetijah

V zadnjih tednih odmeva napoved prepovedi vezane reje živali na območju Evropske Unije, z letom 2028. Vezana reja je še vedno prisotna na veliki večini slovenskih govedorejskih kmetij, kot posledica odloka cesarice Marije Terezije. Odlok je zahteval rejo živali v hlevih zaradi pridobivanja hlevskega gnoja. O tem piše Stane Glač, kmetijski svetovalec KGZS zavoda Novo mesto.

Ključne besede: Živinoreja, selekcija

Po prvih podatkih popisa kmetijstva 2020, dostopnih na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije, smo v letu 2020 imeli v Sloveniji 28.485 kmetijskih gospodarstev, ki so se ukvarjali z rejo govedi. Ob predpostavki, da je delež vezane reje govedi na območju Slovenije 73 %, imamo v Sloveniji kar 20.790 kmetijskih gospodarstev, ki redijo govedo na način vezane reje.

Vse te kmetije bi prepoved vezane reje prisilila v opuščanje govedoreje oziroma adaptacije obstoječih hlevov ali gradnjo novih, kar bi imelo za posledice visoke finančne vložke, ki jih večina ne bi zmogla. Posledično bi prišlo do zmanjšanja količin v Sloveniji prirejenega mleka in mesa. Več o tem TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki