Tradicionalni slovenski zajtrk bo 11. junija

Tradicionalni slovenski zajtrk bo 11. junija

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Trženje in promocija, Gospodarjenje  | 
Tradicionalni slovenski zajtrk bo 11. junija

Objavljamo sporočilo MKGP glede Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki je namenjeno ravnateljicam in ravnateljem, učiteljicam in učiteljem, vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Pa tudi vsem, ki cenijo domače in tradicionalno.

Ključne besede: Tradicionalni slovenski zajtrk, hrana, kmetijstvo

Lanskoletni Tradicionalni slovenki zajtrk je potekal drugače, kot smo ga bili vajeni v prejšnjih letih. Ker otroci v vrtcih in šolah niso bili fizično prisotni, razen nekaj izjem, tudi zajtrka, kot samostojnega obroka ni bilo mogoče zanje pripraviti. Glede na dogovor ste tako na omenjen dan del pouka na daljavo namenili dnevu slovenske hrane in pomenu rednega zajtrkovanja.

Ker je Tradicionalni slovenski zajtrk s kmetijskega, zdravstvenega, vzgojnega in še nekaterih drugih vidikov zelo pomemben, smo se z vsemi partnerji, ki projekt skupaj pripravljamo, odločili,  da še pred koncem letošnjega šolskega leta omogočimo njegovo nadomestno izvedbo, ki bo potekala v petek, 11. junija 2021.

Veseli bomo, če boste v vzgojno-izobraževalnih ustanovah to možnost izkoristili in pripravili pravi Tradicionalni slovenski zajtrk. To pomeni, da boste takrat za zajtrk pripravili: kruh, maslo, med, mleko ter sveže ali suho sadje.

Vsa živila morajo biti, kot vedno pri Tradicionalnem slovenskem zajtrku, slovenska. Če bo poreklo živil za zajtrk slovensko, če ga boste servirali zjutraj in z zajtrkom ne boste nadomestili malice, boste lahko uveljavljali pavšalno nadomestilo za nakup teh živil.

Pavšalno nadomestilo znaša 0,52 eur na otroka oziroma učenca. Podrobnejša navodila in okrožnico za vrtce, osnovne šole in zavode za vzgojo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bomo pripravili in vam posredovali v naslednjih dneh.

Več o tem TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki