Oddaja zbirnih vlog za leto je 2021 je uspešno zaključena

Oddaja zbirnih vlog za leto je 2021 je uspešno zaključena

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Kmetijske podpore, Izobraževanje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Oddaja zbirnih vlog za leto je 2021 je uspešno zaključena

Kmetijski svetovalci pri KGZS so uspešno pomagali vsem vlagateljem.

Ključne besede: zbirne vloge, zaključek kampanje, JSKS

Elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog za leto 2021 je potekalo prilagojeno, z upoštevanjem vseh varnostnih priporočil za zajezitev širjenja epidemije COVID 19. Kmetijskim svetovalcem pri KGZS je ob dobrem sodelovanju z ARSKTRP in MKGP, uspelo pomagati vsem vlagateljem, ki so prosili za pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge. Na KGZS ocenjujemo, da je bila kampanja za oddajo zahtevkov za ukrepe kmetijske politike uspešno izvedena. S tem delom smo vsi vpleteni omogočili, da bo na slovenske kmetije prišlo več kot 220 milijonov evrov.

 Večina vlagateljev zahtevkov za sredstva iz naslova ukrepov skupne kmetijske politike, ki jih lahko kmetje prejmejo za obdelane površine in rejo živali, je pravočasno, to je do 6. maja oddalo zbirne vloge. Kljub obveščanju in vabljenju pa je bilo tudi letos nekaj vlagateljev, ki so svojo vlogo oddali v zamudnem roku, to je do 31. maja, za kar pa bodo imeli pri izplačilih upoštevan odbitek 1 % za vsak zamujen dan.

 KGZS je z osmimi Kmetijsko gozdarskimi zavodi nudila upravičencem pomoč pri elektronskem izpolnjevanju in oddaji zbirnih vlog na 72 lokacijah po vsej Sloveniji, pomoč vlagateljem pri vlaganju zahtevkov pa je nudilo 217 kmetijskih svetovalcev.

 Kljub epidemiji so za seznanitev z novostmi, kmetijski svetovalci na KGZS poskrbeli z izvedbo usposabljanj, ki so tokrat morala potekati na daljavo. Usposabljanja so bila namenjena poznavanju ukrepov kmetijske politike. Splošno informiranje je potekalo tako preko nacionalnih medijev (Kmečki glas, zbornično glasilo Zelena dežela, Radio Ognjišče, …), kot tudi lokalnih radiev ter časopisov, glasil in obvestil.

  • V rednem in zamudnem roku za oddajo zahtevkov za leto 2021 je bilo oddanih 56.201 zbirnih vlog. Večina vlagateljev (99 %) se je po pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge in ostalih zahtevkov obrnila na izpostave Javne službe kmetijskega svetovanja.
  • Število oddanih zbirnih vlog je za 367 manjše kot v letu 2020, ko je na ARSKTRP prispelo 56.568 zbirnih vlog.

Tudi letos je vsa pomoč vlagateljem potekala po sistemu naročanja vlagateljev na dogovorjen termin. Kmetijski svetovalci so pri naročanju skrbeli, da je bilo med posameznimi vlagatelji dovolj časa, da se le-ti ne bi srečevali ter da so lahko ustrezno prezračili in razkužili prostore. V času popolnega zaprtja države zaradi ukrepov za zajezitev širjenja epidemije, so kmetijski svetovalci izvajali predpripravo zbirnih vlog na daljavo, ki je pri enostavnih vlogah potekala po telefonu pri drugih pa so se kmetijski svetovalci s kmeti povezali preko portala Zoom in z deljenjem svetovalčevega ekrana z vlagateljem, izpolnjevali zbirne vloge, ki jih je bilo potrebno kasneje pri svetovalcu le še pregledati, podpisati in oddati.

To dokazuje, da so uspešno digitalno usposobljeni tudi kmetijski svetovalci, ki pri svojem delu uporabljajo vedno več sodobnih orodij in tehnik, tako pri komunikaciji na daljavo, kot tudi pri izvajanju tehnoloških svetovanj.

Zbirne vloge, ki so bile oddane pravočasno, so sedaj že v postopku administrativnih kontrol in kontrol na kraju samem, zato je potrebno poskrbeti, da bodo izpolnjene zahteve posameznih ukrepov ter da se bo kmetovanje izvajalo v skladu s prijavo na zbirni vlogi za leto 2021. (JD)

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki