Koronavirus in pravica do bolniške za kmečke zavarovance

Koronavirus in pravica do bolniške za kmečke zavarovance

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Koronavirus in pravica do bolniške za kmečke zavarovance

Na zbornici se srečujemo z vprašanji članov v vezi uveljavljanja pravice do nadomestila za čas zadržanosti z dela, tako imenovane bolniške, zaradi obolelosti z virusom COVID-19. V zvezi s tem pojasnilo Urške Ahlin Ganziti s pravnega sektorja KGZS.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, vladni ukrepi

Kmečkim zavarovancem, ki so zavarovani za pravico do nadomestila za čas začasne zadržanosti z dela (to so kmetje, zavarovani po zavarovalnih podlagah 051, 052, 007+064), nadomestilo v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripada od prvega delovnega dne dalje, če niso zmožni za delo, ker:

  • so se okužili z virusom COVID-19 izven opravljanja svoje dejavnosti ali,
  • negujejo okuženega oz. bolnega otroka.

Kmečki zavarovanec okužen z virusom

V primeru okužbe izven opravljanja svoje dejavnosti, jim pravica do nadomestila pripada za čas kužnosti, ki praviloma traja deset dni. Okužbo ugotovi osebni zdravnik, in sicer na podlagi pozitivnega brisa, v nekaterih primerih pa tudi na podlagi izraženih bolezenskih znakov ter visoke verjetnosti okužbe.

Osebni zdravnik v primeru ugotovljene okužbe kmečkemu zavarovancu odredi začasno nezmožnost za delo zaradi izolacije. Po poteku razloga za začasno nezmožnost za delo zaradi izolacije, je kmečkemu zavarovancu dolžan izdati bolniški list (eBOL) na podlagi katerega kmečki zavarovanec uveljavlja nadomestilo pri ZZZS. Več v vezi uveljavljanja nadomestila je mogoče prebrati TUKAJ. V kolikor je kmečki zavarovanec tudi po preteku obdobja kužnosti nezmožen za delo (npr. zaradi dolgega ležanja je prisotna atrofija mišic, splošna oslabelost,ipd.), osebni zdravnik odobri nadaljnjo začasno nezmožnost za delo, in sicer zaradi bolezni. V tem primeru je kmečki zavarovanec do nadomestila upravičen šele po preteku 30 delovnih dni od spremembe razloga za začasno zadržanost z dela, kot to sicer velja tudi za vse preostale bolezni.

Na tem mestu posebej izpostavljamo dejstvo, da so kmečki zavarovanci do nadomestila od prvega delovnega dne dalje upravičeni le, v kolikor so se okužili izven opravljanja svoje dejavnosti. V primeru okužbe na delovnem mestu oziroma v okviru opravljanja svoje dejavnosti namreč velja, da se okužba smatra za poškodbo pri delu, za katero pa po splošnih pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja velja, da nadomestilo prvih 30 delovnih dni krije delodajalec (v tem primeru kmet sam).

Poleg nadomestila za čas zadržanosti z dela, so kmečki zavarovanci upravičeni tudi do finančne pomoči zaradi okužbe s COVID-19. Omenjena pomoč je namenjena kritju stroškov najema delovne sile, ki nadomesti kmeta v času, ko ta ne more delati. Več o tej pomoči je mogoče prebrati TUKAJ.

Nega otroka

V primeru okužbe otroka, je kmečki zavarovanec kot starš upravičen do nege za čas, ko mora biti otrok zaradi te bolezni doma. O pravici do nege odloča otrokov pediater, ki pri odločitvi do tega upravičenja upošteva tudi preostala splošna plavila (npr. glede trajanja nege, starosti otroka, statusa drugega starša…). Več o tem je mogoče prebrati TUKAJ.

Pediater ob zaključku nege otroka, kmečkemu tavarovancu izda bolniški list (eBOL), na podlagi katerega ta uveljavi nadomestilo pri ZZZS. Več v vezi uveljavljanja nadomestila je mogoče prebrati TUKAJ.

Izolacija ni karantena

Kmečkemu zavarovancu, ki je okužen z virusom COVID-19, osebni zdravnik odredi izolacijo. Pripada mu bolniška (glej zgoraj), lahko tudi pomoč zaradi okužbe s COVID-19.

Za razliko od izolacije, pa karantena pomeni, da pri osebi ni potrjena okužba z virusom, pač pa obstaja sum na okužbo. Karanteno odredi minister pristojen za zdravje. Pod določenimi pogoji kmečkemu zavarovancu pripada nadomestilo zaradi odrejene karantene. Prav tako jim nadomestilo pripada zaradi varstva otrok, v kolikor je le tem odrejena karantena oziroma obstaja drug objektivni razlog, ki otroku preprečuje obisk vrtca ali šole (npr.za čas, ko so vrtci in šole zaprti). Več o nadomestilu zaradi odrejene karantene oziroma varstva otroka je mogoče več prebrati TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki