Podaljšanje nekaterih oblik pomoči Vlade RS v času epidemije

Podaljšanje nekaterih oblik pomoči Vlade RS v času epidemije

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Vlada RS je s sklepom za tri mesece podaljšala nekatere oblike pomoči, namenjene blažitvi posledic epidemije, ki bi se sicer iztekli s koncem leta 2020. Med drugim tudi pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka ter pomoč denarnega nadomestila zaradi odrejene karantene ali varstva otroka.

Ključne besede: Koronavirus, paket ukrepov

MESEČNI TEMELJNI DOHODEK - Na podlagi navedenega podaljšanja ukrepov, lahko kmečki zavarovanci za mesece januar, februar in marec  uveljavljajo pravico do izplačila mesečnega temeljnega dohodka. Izjavo vložijo na enak način, kot je to veljalo do sedaj, torej preko eDavkov. Lahko pa se za pomoč obrnejo tudi na kmetijsko svetovalno službo.

Glede vložitve izjave s FURS dodatno pojasnjujejo, da bo le ta predvidoma na eDavkih dostopna od 11. januarja dalje.

Izjavo lahko zavezanec odda samo enkrat (zavezanec lahko naenkrat obkljuka vse tri mesece) ali pa večkrat (zavezanec npr. v novi izjavi doda posamezen mesec). V primeru oddanih več izjav, se šteje samo kronološko zadnja. Povedano drugače: zadnja »povozi« vse dotedanje izjave.

Do kdaj je treba vložiti izjavo in kdaj bo nakazilo?

  • Do 31. 1. 2021: če bo izjava vložena do tega datuma za januar, bo nakazan denar na TRR 10. 2. 2021
  • od 1. 2. do 28. 2. 2021: če bo izjava vložena v tem obdobju za februar ali za januar in februar skupaj, ali samo za januar, bo nakazan denar na TRR do 10. 3. 2021.
  • od 1. 3. do 31. 3. 2021: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec ali za marec in februar ali za marec in januar ali za vse tri mesece skupaj, bo nakazan denar na TRR 10. 4. 2021.

Primer: Če bo kmečki zavarovanec 25. 1. 2021 oddal Izjavo, v kateri bo obkljukal vse tri mesece (januar, februar in marec), bo po 940,00 prejel 10. 2. 2021, 10. 3. 2021 in 10. 4. 2021. Če bo oddal izjavo z obkljukanimi vsemi tremi meseci šele v marcu, bo 10. 4. 2021 prejel izplačilo za vse tri mesece skupaj.

IZJAVA ter dodatna pojasnila glede mesečnega temeljnega dohodka s strani FURS dostopna TUKAJ.

Ob tem dodajamo, da pogoji glede upravičencev ostajajo enaki, prav tako glede upada prihodkov ter dokazovanja le tega. Glede slednjega pojasnjujemo, da ne glede na dejstvo, da smo davčno gledano vstopili v novo leto, še vedno velja, da je potrebno za upravičenost do MTD izkazati upad prihodkov v letu 2020 glede na leto 2019 (oziroma 20 % upad glede na drugo relevantno obdobje v skladu s 91. členom ZZUOOP).

DENARNO NADOMESTILO ZARADI ODREJENE KARANTENE ALI VARSTVA OTROKA - Do konca marca 2021 se podaljšuje tudi ukrep, ki kmečkim zavarovancem prinaša pomoč v obliki denarnega nadomestila zaradi odrejene karantene ali varstva otroka. Vlogo je potrebno vložiti preko eDavkov. Več o ukrepu, ki se sicer izključuje z ukrepom mesečnega temeljnega dohodka, smo pisali TUKAJ.

Dodatna pojasnila glede obliki denarnega nadomestila zaradi odrejene karantene ali varstva otroka s strani FURS dostopna TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.