Vlada odobrila finančno nadomestilo pridelovalcem jabolk

Vlada odobrila finančno nadomestilo pridelovalcem jabolk

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sadjarstvo, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Vlada odobrila finančno nadomestilo pridelovalcem jabolk

Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije covid-19. Sredstva za izvajanje navedenega Odloka se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, vladni ukrepi, finančno nadomestilo, sadjarji

V skladu z 59. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 se bo upravičencem na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izdala informativna odločba.

Višina finančnega nadomestila znaša 2.000 evrov/hektar intenzivnega sadovnjaka jablan.

Pogoji za dodelitev finančnega nadomestila:

  • pridelovalci jabolk, ki so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev-evidenco intenzivnih sadovnjakov,
  • vstopni prag je od vključno 0,5 ha intenzivnega sadovnjaka jablan na kmetijsko gospodarstvo, vpisano v register kmetijskih gospodarstev-evidenco intenzivnih sadovnjakov na dan 16. 10. 2020,
  • na dan uveljavitve odloka upravičenec ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju, in mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo,
  • finančno nadomestilo se zniža za že prejeti mesečni temeljni dohodek v obdobju 1. 10. 2020 - 31. 1. 2021.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da bo finančno pomoč uveljavljalo predvidoma 491 upravičencev, kar znaša do 4.056.000 evrov.

Vzroki za izpad dohodka so: nezmožnost prodaje zalog jabolk, zmanjšanja prodaje količin jabolk zaradi zaprtja sektorja HoReCa (izraz HoReCa je okrajšava za hotelirstvo, restavracije, catering), zmanjšanja prodaje količin jabolk v trgovine, dodatni stroški zaradi zagotavljanja zaščitne opreme in testiranj, večja poraba delovnih ur zaradi upoštevanja omejitev za zajezitev epidemije covid-19 (povečan strošek najete sezonske delovne sile), povečevanje stroškov skladiščenja in hlajenja jabolk. Zaradi podaljšanja obdobja skladiščenja in hlajenja jabolka izgubljajo na kakovosti in posledično tudi na ceni. Izdelane so bile ocene na podlagi modelnih kalkulacij za namizna jabolka, ki so izkazale, da se je zaradi posledic covid-19 dohodek neto dodana vrednost (NDV) pri pridelavi namiznih jabolk letine 2020 v primerjavi s povprečjem 2017–2020 zmanjšal za več kot 30 %. Pri doseženih pridelkih jabolk med 30 ton/hektar in 40 ton/hektar letine 2020 je ocenjen izpad dohodka med 39 % in 60 %.

Povprečni pridelek v letu 2020 (prva ocena Statističnega urada Slovenije - SURS) je bila 31,6 ton/hektar. V statistična raziskovanja SURS so zajeti intenzivni sadovnjaki od 0,3 hektarja. Z vstopnim pragom 0,5 hektarja intenzivnega sadovnjaka so vključeni tržni pridelovalci, ki praviloma dosegajo višje hektarske pridelke od povprečja.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!