V javni obravnavi je nov Akcijski načrt za ekološko kmetijstvo

V javni obravnavi je nov Akcijski načrt za ekološko kmetijstvo

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
V javni obravnavi je nov Akcijski načrt za ekološko kmetijstvo

V javni obravnavi je prvi strateški dokument po letu 2006, ki bo osnova za pripravo ukrepov nove SKP 2023-2027 na področju ekološkega kmetovanja. Javna obravnava poteka do 17. maja.

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je 23. 4. objavilo osnutek Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027.

Evropska komisija je v svojem Akcijskem načrtu za razvoj ekološke pridelave zastavila visoke cilje in za dosego teh ciljev je po njenem mnenju ključnega pomena, da vsaka država članica razvije lastno nacionalno strategijo za ekološko kmetijstvo, pripravljeno na podlagi celovite analize sektorja in s tem povezanih ukrepov, spodbud, jasnih rokov in nacionalnih ciljev. Da bo naš nacionalni ANEK zadostil tem usmeritvam in prispeval k razvoju in rasti deleža ekoloških kmetij je potrebno sodelovanje vseh deležnikov.

Pozivamo vas k aktivnemu sodelovanju v javni razpravi. ANEK predstavlja osnovo za uspešen nadaljnji razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji. Vidik vsakega posameznega deležnika je dobrodošel in pomaga ustvariti realnejšo sliko, ki bo prikazovala našo zavezanost k trajnostnemu in podnebno prijaznemu kmetijstvu.

Osnutek akcijskega načrta je na voljo TUKAJ

Nazaj

Prihajajoči dogodki