RAZPIS: sredstva za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture

RAZPIS: sredstva za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture

Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
RAZPIS: sredstva za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture

V  petek, 29. oktobra je bil objavljen razpis za operacijo naložbe ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014 - 2020 (PRP 2014 – 2020) za leto 2021. Za ta namen sta razpisana 2 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Ključne besede: razpis, gozdarstvo, gozdna infrastruktura, gozdne ceste, vlake

Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov z gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa ter s tem omogočanje učinkovitejšega trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 22. novembra 2021 do vključno 24. januarja 2022, do 13.59. ure.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture. Nepovratna sredstva v višini 2 milijona evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva.

Kdo so upravičenci?

Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki so lastniki oziroma solastniki gozdov, agrarne skupnosti in lokalne skupnosti.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški, ki jih bodo lahko uveljavljal upravičenci, so stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste, stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in nakup pripadajoče opreme. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 500 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore.

Postopek vlaganja vloge

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 30 % najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski, proizvodni (tehnološki) vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletnem mestu, kjer bo objavljen javni razpis, pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ter na spletnih straneh MKGP.

Povezave:

- uredba

- besedilo javnega razpisa – spletna stran MKGP

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Rastlinska pridelava , Poljedelstvo , Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo , Sadjarstvo , Vinogradništvo in vinarstvo

Vabilo na demonstracijski prikaz - avtomatizacija namakanja

12. 06. 2023 ob 07:00

Novo mesto

V okviru Izvedbe aktivnosti demonstracijskega projekta — primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelave živil na kmetijah, sklop NAMAKNJE. 

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.