Poravnava prispevka za promocijo hrane le prek spletne aplikacije

Poravnava prispevka za promocijo hrane le prek spletne aplikacije

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Prašičereja, Govedoreja, Drobnica, Perutnarstvo, Sadjarstvo, Trženje in promocija, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Po novem bo plačevanje prispevka za promocijo slovenske hrane »izbrana kakovost« možno le prek spletne aplikacije EZPP. Uporaba aplikacije je enostavna, vanjo so vključena navodila in dostopi do registrov, ki omogočajo lažje izpolnjevanje. Do konca januarja na MKGP še sprejemajo ročno izpolnjene obrazce, s februarjem 2021 bo uporaba aplikacije edina možnost.

Ključne besede: Promocija, meso, mleko, sadje, izbrana kakovost

Aplikacijo EZPP je v pomoč pri izračunu prispevka oziroma poročanju o količinah predelanih kmetijskih pridelkov v določenem obdobju in bo tako nadomestila doslej uporabljene ročne obrazce. Dostopna je na povezavi TUKAJ.


Z ministrstva sporočajo, da je aplikacija od objave naprej obvezna. Tako ročni obrazci, od februarja 2021, ne bodo več upoštevani in jih ne bodo več sprejemali. Za lažji prehod in zaradi pozno objavljene aplikacije, jih bodo sprejemali še do konca januarja 2021. Kljub temu svetujejo, da že v januarju pričnete z uporabo aplikacije.
Uporaba aplikacije je karseda enostavna. V aplikaciji so vključena »Navodila za vnos«, do katerih vstopate s klikom. Prav tako ima aplikacija povezave do ostalih registrov, katerih podatki omogočajo enostavnejšo izpolnjevanje. Navodila si lahko ogledate TUKAJ.

Objavljamo še kontaktne številke za pomoč uporabnikom, ki so na treh nivojih glede uporabe aplikacije:

  • MJU - pomoč pri vstopu v aplikacijo (ne morem vstopiti v aplikacijo preko povezave, SI PASS, uporaba digitalnega potrdila) pomoč je na naslovu: ekc@gov.si
  • Tehnična pomoč pri uporabi gumbov in zapletov v sami aplikaciji (aplikacija javi napako, ne vem, kako uporabim gumbe, kaj pomenijo,…) za pomoč pokličite:01 477 85 57 Jerneja Dolinar ali pišite na e naslov ezpp.podpora@rrc.si
  • Vsebinska pomoč v primeru nerazumevanja izračunov, izjav … za pomoč pokličite: 01 478 91 16 Jožica Župec ali pišite na e naslov prispevek-promocija.mkgp@gov.si


V aplikacijo lahko vstopite s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali prijavo prek smsPASS. Dodana je možnost, da namesto zavezanca podatke vnese druga oseba. V tem primeru morata pooblastitelj in pooblaščenec podpisati POOBLASTILO, do katerega dostopate prek aplikacije s klikom na povezavo.

Tipsko pooblastilo je tudi med OBRAZCI in se nahaja na povezavi TUKAJ.

Trenutno vključeni sektorji v shemo "izbrana kakovost" in roki za poročanje:

Kaj je namen prispevka za promocijo?

Glavni namen skupne splošne promocije in promocije shem kakovosti je pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih in živilskih proizvodov, in je ustaljena praksa javnih politik razvitih držav. S pomočjo promocije se potrošnika informira o pomenu in prepoznavnosti proizvodov iz shem kakovosti kot tudi o različnih načinih pridelave in predelave, prehranskih koristih in priporočeni rabi ter sledljivosti in zagotavljanju varnosti kmetijskih in živilskih proizvodov. Poleg tega se s promocijo v širši javnosti in med potrošniki ustvarja pozitivna podoba kmetijskega in živilskega sektorja.

Za učinkovito promocijo je potrebno zagotoviti dovolj finančnih sredstev. Skladno z zakonodajo s področja državnih pomoči je potrebno del finančnih sredstev zagotavljati s prispevkom pridelovalcev in predelovalcev iz posameznih sektorjev, del sredstev prispeva država. Kmetijsko-živilski sektorji se prek svojih predstavnikov v Sektorskih odborih samostojno odločajo o vstopu v »nacionalno« promocijo, o višini prispevka za promocijo, ter promocijskem obdobju (najmanj 3 leta). Sektor, ki je prostovoljno vstopil v promocijo imenujemo »vključeni sektor«.

To področje v Sloveniji ureja Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Ta zavezuje pridelovalce in predelovalce »vključenega sektorja« k plačilu obveznega prispevka. Nadzor in spremljanje nad pobiranjem prispevka izvajajo kmetijski inšpektorji. Vse informacije v zvezi s promocijo, kot tudi navodila za izračunavanje prispevka po sektorjih, pooblastilo za dostop in uporabo EZPP za drugega zavezanca in ostale informacije najdete na spletni strani Naša super hrana, na povezavi TUKAJ.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!