Spletni iskalnik certifikatov za zaščitene proizvode – evidenca shem kakovosti

Spletni iskalnik certifikatov za zaščitene proizvode – evidenca shem kakovosti

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Foto: Tomo Jeseničnik

Foto: Tomo Jeseničnik

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zaživel spletni iskalnik certifikatov za kmetijske pridelke in živila z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno posebnostjo, označbo višje kakovosti in označbo »izbrana kakovost«.

Ključne besede: sheme kakovosti, certifikat, zaščiteni proizvodi

Spletni iskalnik certifikatov – Evidenca shem kakovosti je namenjena lažjemu preverjanju verodostojnosti certifikatov, ki so jih pridelovalcem, predelovalcem in njihovim skupinam za sheme zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost, označba višje kakovosti in označba »izbrana kakovost, izdali imenovani certifikacijski organi Bureau Veritas d.o.o., Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor in Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru.

"Ko govorimo o shemah kakovosti, pri tem mislimo na kmetijske pridelke in živila, ki imajo posebne lastnosti zaradi načina pridelave oziroma predelave, vpliva geografskega območja na proizvod ali zaradi tradicionalnih postopkov proizvodnje," med drugim navajajo na ministrstvu.

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zaživel spletni iskalnik certifikatov za kmetijske pridelke in živila z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno posebnostjo, označbo višje kakovosti in označbo »izbrana kakovost«.

Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zaživel spletni iskalnik certifikatov za kmetijske pridelke in živila z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno posebnostjo, označbo višje kakovosti in označbo »izbrana kakovost«.

Za proizvodnjo kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti se morajo proizvajalci certificirati. Certificiranje pomeni, da certifikacijski organ pri posameznem proizvajalcu kontrolira upoštevanje vseh predpisanih pravil proizvodnje in ostalih pogojev, ki so opredeljeni v določeni shemi kakovosti. Proizvajalci se morajo certificirati enkrat letno. Ob izpolnjevanju vseh pogojev, certifikacijski organ proizvajalcu izda certifikat, ki je zagotovilo za pristen zaščiteni kmetijski pridelek ali živilo.

Certifikacijski organi v Evidenco shem kakovosti sprotno vnašajo nove oziroma posodobljene certifikate in s tem polnijo bazo certifikatov, zato evidenca še ne vsebuje vseh veljavnih certifikatov. Ti so zato še vedno objavljeni na dveh spletnih mestih: v Evidenci shem kakovosti in spletni strani Seznami certificiranih proizvajalcev.

Več informacij na spletni strani ministrstva TUKAJ.

Spletni iskalnik TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki