Rejci prašičev - rok za oddajo staleža se izteka

Rejci prašičev - rok za oddajo staleža se izteka

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Prašičereja, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Rejci prašičev - rok za oddajo staleža se izteka

Prašičerejce, ki se nameravate vključiti v ukrep Dobrobit živali, opozarjamo, da se rok za oddajo staleža živali izteka.

Uredba o dobrobiti živali za prašiče je časovno omejena in traja od 9. januarja do 31. decembra 2021.

Pomeni, da je rok za sporočanje staleža prašičev 9. januar 2021.

"Do tega datuma morajo stalež prašičev sporočiti vsi rejci, ki v ukrep pristopajo na novo, in prav tako vsi rejci, ki so bili vanj vključeni že lansko leto," sporoča Gabrijela Salobir s sektorja za kmetijsko svetovanje KGZS.

Ključne besede: Dobrobit živali, prašičerejci, ukrep, dobrobit živali

Gre za ukrep, ki zagotavlja nadstandardne pogoje reje za za boljše počutje živali.

  • Rok za sporočanje staleža za januar 2021

Podatke o staležu prašičev na dan 9. januar 2021 morajo prašičerejci, ki bodo v letu 2021 vlagali zahtevke za operacijo DŽ – prašiči, sporočiti v Centralni register prašičev najpozneje do 18. januarja 2021.

  • Rok za sporočanje staleža od februarja do decembra 2021

Od februarja do decembra ostaja določba glede sporočanja staleža enaka kot v letu 2020. Rejec mora podatke o staležu prašičev na prvi dan v mesecu sporočiti najpozneje do sedmega dne v mesecu za tekoči mesec.

OPOZORILO MKGP

Če ste rejci stalež prašičev sporočilo 1. januarja 2021, le-ta ni veljaven. Prosijo, da za mesec januar 2021 stalež ponovno sporočijo v navedenih datumih. Za ostale mesece ostaja določba glede sporočanja staleža enaka kot v letu 2020, in sicer, da morajo upravičenci podatke o staležu prašičev na prvi dan v mesecu sporočiti najpozneje do sedmega dne v mesecu za tekoči mesec. Več TUKAJ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Centralni register prašičev (CRPš) na povezavi TUKAJ.

Imetnik lahko živali na svojem gospodarstvu označuje sam kot tudi sam vnaša premike v CRPš preko spletnega portala Volos, pri čemer stroškov ni. Dostop do spletnega portala Volos lahko prejme vsak imetnik, ne glede na število živali. Informacije v zvezi z dostopom do spletnega portala Volos najdete na spodnji povezavi.

Nazaj

Prihajajoči dogodki