RAZPIS za sredstva društvom, zvezam, združenjem, Sindikat kmetov

RAZPIS za sredstva društvom, zvezam, združenjem, Sindikat kmetov

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Gospodarjenje  | 
RAZPIS za sredstva društvom, zvezam, združenjem, Sindikat kmetov

Objavljeni trije javni razpisi na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja.

Za društva, zveze in združenja ter Sindikat kmetov je skupaj namenjenih do 355.000 evrov.

Javni razpisi bodo odprti do vključno 2. aprila 2021.

Ključne besede: Razpis, nepovratna sredstva,

Namen izvajanja ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in spodbujanje združevanja ter povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju.

Javni razpisi prispevajo k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih ter nepridobitnih organizacij na področju kmetijstva ter sledijo usmeritvam programskih dokumentov.

INFO TOČKA Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja: spletna stran, telefonska številka 01/580 77 92 ter e-naslov aktrp@gov.si.

Višina sredstev po posameznih javnih razpisih:

Javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2021:

  • namen A: 29.000 evrov (delovanje na širšem območju Republike Slovenije),
  • namen B: 25.000 evrov (delovanje na ožjem območju Republike Slovenije).

Več informacij TUKAJ.

Javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2021:

  • namen A: 150.000 evrov (večje pomembnejše organizacije),
  • namen B: 106.000 evrov (rejske organizacije),
  • namen C: 25.000 evrov (ostale organizacije),
  • namen Č: 10.000 evrov (organizacije, ki delujejo izključno na področju ekološkega kmetovanja).

Več informacij TUKAJ.

Javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2021:

  • 10.000 evrov.

Več informacij TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki