Seznam aktivnih snovi, ki jih je prepovedano uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I)

Seznam aktivnih snovi, ki jih je prepovedano uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I)

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Seznam aktivnih snovi, ki jih je prepovedano uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I)

 Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z določili veljavnih uredb o vodovarstvenih območjih (VVO) objavlja nov Seznam aktivnih snovi, ki jih je prepovedano uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I).

Seznam je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Upoštevajoč vsa registrirana fitofarmacevtska sredstva ter podatke o toksičnosti ter možnem spiranju aktivnih snovi v podzemno vodo, se na seznam aktivnih snovi, ki jih je na VVO I prepovedano uporabljati uvrstijo sledeče aktivne snovi: bentazon, dikamba, dikloprop-p, dimetaklor, dimetenamid-p, flufenacet, flurokloridon, klopiralid, klorantraniliprol, mcpa, mekoprop-p (mcpp-p),  metalaksil/metalaksil-m, metamitron, metazaklor, metribuzin, nikosulfuron, petoksamid, rimsulfuron, S-metolaklor, terbutilazin, tritosulfuron.

Aktivne snovi bensulfuron, mefentriflukonazol in sulfoksaflor, ki so bile registrirane za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih v RS v letu 2019 se uvrstijo v monitoring kakovosti podzemnih in površinskih voda, lahko pa se uporabljajo tudi na najožjih vodovarstvenih območjih.

Seznam aktivnih snovi, ki ga je treba upoštevati pri kmetovanju na VVOI, velja na območju sprejetih Uredb o VVO za vodno telo vodonosnika/VVO območje:

 • Selniške dobrave;
 • Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja;
 • Apaškega polja;
 • Dravsko-ptujskega polja;
 • Ljubljanskega barja in okolice;
 • za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče;
 • na območju občine Jesenice;
 • Ljubljanskega polja;
 • na območju Slovenj Gradca;
 • za območje Celja in Žalca;
 • za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič;
 • za občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane, v skladu s prehodnimi določbami;
 • za območje občine Ormož, v skladu s prehodnimi določbami.
Nazaj

Prihajajoči dogodki