Omejitve glede prehajanja med regijami

Omejitve glede prehajanja med regijami

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje  | 
Omejitve glede prehajanja med regijami

Vlada RS je z namenom preprečevanja širjenja okužbe s Covid-19 sprejela nove ukrepe, ki bodo v veljavi od 1.4.2021 do 11.4.2021. Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 prinaša strožje, vendar začasno omejitev gibanja ljudi med 22. in 5. uro.

Navedena prepoved ne velja v primeru odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje; prihoda na delo, odhoda z dela in izvajanja nujnih delovnih nalog; dostopa in nudenja storitev za nujne primere; opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil; potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

Začasno je omejeno prehajanje ljudi med statističnimi regijami

Šteje, da posameznik prebiva v regiji, v kateri ima začasno ali stalno prebivališče. Če ima stalno ali začasno prebivališče v različnih statističnih regijah, se med prebivališčema ne sme seliti. Prepoved prehajanja ne velja za spodaj naštete izjeme. Te izjeme veljajo tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj:

 • prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v statistični regiji prebivališča, ali če jih v statistični regiji prebivališča ni.

Upravičen prehod statistične regije ob uveljavitivi ene izmed zgoraj naštetih izjem mora posameznik izkazati z dokazilom kot je nprimer izpis iz zemljiške knjige, izpisek iz RKG, pogodba o zaposlitvi in drugo ter lastnoročno podpisano izjavo, katere vzorec najdete TUKAJ.

Izjava ni potrebna, kadar izjemo prehoda med statističnimi regijami uveljavljate zaradi pridoda oziroma odhoda z dela, opravljanje gospodarske, kmetijske in gozdne dejavnosti ali odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje ljudi.

V nedeljo 4.4.2021 je dovoljen prehod med statističnimi regijami od 5. do 22. ure brez omejitev, če osebe prehajajo statistične regije zaradi obiska na zasebnih površinah z največ šestimi (6) osebami iz največ dveh (2) gospodinjstev, pri čemer se v to število ne vštevajo osebe mlajše od 15 let.

Celoten čas veljavnosti tega odloka, torej od 1.4.2021 do 11.4.2021 se prehajanje med statističnimi regijami ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoli posameznikom, ki predložijo spodnja dokazila. Upoštevajo se tudi dokazila izdana s strani pristojnih organov, inštitucij Evropske unije oziroma držav članic Schengenskega območja, in sicer:

 • negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: PCR test), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici Schengenskega območja;
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki