Novice

Izberite kategorijo:
Zaradi povišanih temperatur in povišane zračne vlage v Evropi opažamo vedno več mikroorganizmov, ki prihajajo iz drugih delov sveta. V Evropi se pojavljajo škodljivci in bolezni, ki jih nikoli prej ni bilo.
Neprimeren način protesta
Gradiva iz obveznih usposabljanj za ukrep Dobrobit...
RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne sprememb...
Obvestilo tistim, ki bodo v letu 2020 uveljavljali...
Vse o afriški prašičji kugi
Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPOP i...
O »Ohranitvenem kmetijstvu« in shemi izbrana kakov...
Lombergarjevi dnevi
RAZPIS: 20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmeti...
Delavnica o varni uporabi sredstev za varstvo rast...
MKGP ni podaljšalo roka za gnojenje, zato morate to opraviti do 15. novembra.
Predlogi in pripombe KGZS na osnutke vrednotenja k...
Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega sena
RAZPISA za sodelovanje v gozdarstvu
Neodzivanje odgovornih širi nejevoljo med kmeti
34. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega...
Tradicionalni posvet rejcev drobnice
Ekološko kmetijstvo ni investicija, ampak način ži...
Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri zahte...
Za bolj učinkovito varovanje domačih živali na paš...
S spremembo PRP 2014-2020 je predviden še en razpis za majhne kmetije.
Delavnici za ustanavljanje skupin in organizacij p...
Ureditev šifranta je ena od tem, ki jo želijo urediti pred naslednjim proračunskim obdobjem SKP.
5. slovenski podeželski parlament: SKP po 2020
Novost drugega razpisa je vključitev dveh dodatnih sektorjev, to sta sektor vino za grozdje in sektor krompir.
Za kmetijsko pridelavo bo vse bolj potrebno zagotoviti stabilno oskrbo rastlin z vodo.
Predloga KGZS predstavljena na seji odbora Državne...
Vlada je razširila upravičene stroške pri sanaciji gozdov
Skupna kmetijska politika po 2020
Natečaj za Slovensko najlepšo podeželsko skupnost...
Oranje kljub novim načinom obdelave tal ostaja glavni način priprave tal za setev ali sajenje kmetijskih kultur.
Nevarnost samovžiga pri senu in ukrepi za prepreče...
Marsikje je škoda stoodstotna.
Vabljeni na Podeželje v mestu - pridelano in ponuj...
Na ogledu škode, ki jo je povzročilo neurje v okolici Ptuja. (Foto: MKGP)
Na delavnici so se novinarji seznanili z najnovejšimi dognanji glede rabe sredstev za varstvo rastlin.
Sobota, 15. junij 2019, s pričetkom ob 9. uri na kmetiji Škrjanec v Čužnji vasi pri Trebelnem
Člani Sveta KGZS na 11. redni seji o nekaterih zakonskih spremembah
Predstavljena stališča zbornice glede Resolucije "...
Svetovni dan biodiverzitete
O zemljiški politiki in prodaji s kmetije
Izkoristite priložnost za promocijo svoje kmetije in pridobitev novih izkušenj.
Ne sme nam biti vseeno, koliko hrane bomo pridelali in kakšne kakovosti bo.
Vloge lahko oddate do predzadnjega julija.
Če ne bo živinoreje, kdo bo skrbel za obdelanost in poseljenost območij z omejeno možnostjo pridelave
Razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.
Vsebine v gradivih se nanašajo na zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov kmetijstva na okolje
Projekt TOPPS : dobra kmetijska praksa varstva ras...
Bolezen najbolj prizadene drobnico, glavni prenašalec pa je govedo.
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.
Gradivo s predstavitev javnih razpisov  za ukrep 1...
Med 1. in 15. aprilom lahko glasujete za svoj najljubši projekt.
Z več znanja do manjših bremenitev okolja in podtalnice.
Škode zaradi poplavljanja Drave terjajo ukrepanje.
Pri varstvu rastlin na kmetijskih površinah in vrtovih upoštevajte navodila za pravilno rabo, da obvarujete pred zastrupitvijo čebele in druge opraševalce.
Vabljeni na Podeželje v mestu Ljubljana – velika n...
Kviz Mladi in kmetijstvo
Kmetje na Logaškem ugotavljajo, da se škode po divjadi, predvsem jelenjadi na kmetijksih površinah in v gozdu povečujejo.
Vabljeni na 12. Agrobiznisov posvet o živinoreji i...
Sejemsko dogajanje bo pestro, med drugim bo potekalo tekmovanje v oponašanju jelenjega ruka
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič na posvetu o ekolo...
Pred vključitivjo v ukrepe KOPOP se je treba udeležiti obveznih usposabljanj
Ohranjanje mejic kot ukrep KOPOP - novosti
Velik delež javnih cest še vedno leži na zasebnih zemljiščih
Išče se kmetija dobrih praks
Izrazit problem neustrezna denarna nadomestila
Podeželje v mestu 2019 - vabljeni k sodelovanju
Posvet o češnji 2019
Na novinarski konferenci so sodelovali: predsednik mreže FACE Frédéric Blanchard, predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije Milan Brence in predstavnica Združenja kmečkih sirarjev v mreži FACE Irena Orešnik
Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnimi o...
6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju...
Delovno srečanje predstavnikov KGZS in MOP
RAZPIS: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstv...
Ali je tehnologija pravi način za izboljšanje kmet...
KGZS nadaljuje sklop posvetov o biodinamičnem kmet...
Evropska komisija išče sodelavce za vključitev v p...
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželj...
Sejem Agritech v Celju od 30. januarja do 3. febru...