Novice

Izberite kategorijo:
Zaradi povišanih temperatur in povišane zračne vlage v Evropi opažamo vedno več mikroorganizmov, ki prihajajo iz drugih delov sveta. V Evropi se pojavljajo škodljivci in bolezni, ki jih nikoli prej ni bilo.
Neprimeren način protesta
Gradiva iz obveznih usposabljanj za ukrep Dobro...
RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne sprem...
Obvestilo tistim, ki bodo v letu 2020 uveljavlj...
Vse o afriški prašičji kugi
Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPO...
O »Ohranitvenem kmetijstvu« in shemi izbrana ka...
Lombergarjevi dnevi
RAZPIS: 20 milijonov evrov za razvoj majhnih km...
Delavnica o varni uporabi sredstev za varstvo r...
MKGP ni podaljšalo roka za gnojenje, zato morate to opraviti do 15. novembra.
Predlogi in pripombe KGZS na osnutke vrednotenj...
Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega sena
RAZPISA za sodelovanje v gozdarstvu
Neodzivanje odgovornih širi nejevoljo med kmeti
34. tradicionalni posvet Javne službe kmetijske...
Vlada je razširila upravičene stroške pri sanaciji gozdov
Skupna kmetijska politika po 2020
Natečaj za Slovensko najlepšo podeželsko skupno...
Oranje kljub novim načinom obdelave tal ostaja glavni način priprave tal za setev ali sajenje kmetijskih kultur.
Nevarnost samovžiga pri senu in ukrepi za prepr...
Marsikje je škoda stoodstotna.
Vabljeni na Podeželje v mestu - pridelano in po...
Na ogledu škode, ki jo je povzročilo neurje v okolici Ptuja. (Foto: MKGP)
Na delavnici so se novinarji seznanili z najnovejšimi dognanji glede rabe sredstev za varstvo rastlin.
Sobota, 15. junij 2019, s pričetkom ob 9. uri na kmetiji Škrjanec v Čužnji vasi pri Trebelnem
Člani Sveta KGZS na 11. redni seji o nekaterih zakonskih spremembah
Predstavljena stališča zbornice glede Resolucij...
Svetovni dan biodiverzitete
O zemljiški politiki in prodaji s kmetije
Izkoristite priložnost za promocijo svoje kmetije in pridobitev novih izkušenj.
Ne sme nam biti vseeno, koliko hrane bomo pridelali in kakšne kakovosti bo.
Vloge lahko oddate do predzadnjega julija.
Če ne bo živinoreje, kdo bo skrbel za obdelanost in poseljenost območij z omejeno možnostjo pridelave
Razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.
Vsebine v gradivih se nanašajo na zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov kmetijstva na okolje
Projekt TOPPS : dobra kmetijska praksa varstva...
Bolezen najbolj prizadene drobnico, glavni prenašalec pa je govedo.
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.
Gradivo s predstavitev javnih razpisov  za ukre...
Med 1. in 15. aprilom lahko glasujete za svoj najljubši projekt.
Z več znanja do manjših bremenitev okolja in podtalnice.
Škode zaradi poplavljanja Drave terjajo ukrepanje.
Pri varstvu rastlin na kmetijskih površinah in vrtovih upoštevajte navodila za pravilno rabo, da obvarujete pred zastrupitvijo čebele in druge opraševalce.
Vabljeni na Podeželje v mestu Ljubljana – velik...
Kviz Mladi in kmetijstvo
Kmetje na Logaškem ugotavljajo, da se škode po divjadi, predvsem jelenjadi na kmetijksih površinah in v gozdu povečujejo.
Vabljeni na 12. Agrobiznisov posvet o živinorej...
Sejemsko dogajanje bo pestro, med drugim bo potekalo tekmovanje v oponašanju jelenjega ruka
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič na posvetu o ek...
Pred vključitivjo v ukrepe KOPOP se je treba udeležiti obveznih usposabljanj
Ohranjanje mejic kot ukrep KOPOP - novosti
Velik delež javnih cest še vedno leži na zasebnih zemljiščih
Išče se kmetija dobrih praks
Podeželje v mestu 2019 - vabljeni k sodelovanju
Izrazit problem neustrezna denarna nadomestila
Posvet o češnji 2019
Na novinarski konferenci so sodelovali: predsednik mreže FACE Frédéric Blanchard, predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije Milan Brence in predstavnica Združenja kmečkih sirarjev v mreži FACE Irena Orešnik
Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnim...
6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razv...
Delovno srečanje predstavnikov KGZS in MOP
RAZPIS: Podpora za naložbe v kmetijska gospodar...
Ali je tehnologija pravi način za izboljšanje k...
KGZS nadaljuje sklop posvetov o biodinamičnem k...
Evropska komisija išče sodelavce za vključitev...
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podež...
Sejem Agritech v Celju od 30. januarja do 3. fe...