Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije obeležilo vstop v 40. leto delovanja

Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije obeležilo vstop v 40. leto delovanja

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Ekonomika in davki, Gospodarjenje  | 
Javna služba kmetijskega svetovanja KGZS daje vedno večji poudarek ekonomiki. Tako so se društvu letos pridružili trije mlajši kolegi, novi člani DAES-a.

Javna služba kmetijskega svetovanja KGZS daje vedno večji poudarek ekonomiki. Tako so se društvu letos pridružili trije mlajši kolegi, novi člani DAES-a.

Na Soriški planini je 11. junija 2021 potekala 40. skupščina Društva agrarnih ekonomistov Slovenije (DAES). O pomenu društva ter kaj se je dogajalo 11. junija na Soriški planini in njeni okolici piše vodja službe za ekonomiko kmetijstva KGZS mag. Martin Nose.

Ključne besede: DAES, agrarna ekonomija, skupščina

Namen Društva agrarnih ekonomistov Slovenije je znanstveno in strokovno delovanje na agrarno ekonomskih in agrarno političnih področjih v Sloveniji in tujini. Ključni cilji društva so povezovanje in združevanje članov pri spodbujanju in uveljavljanju agrarne ekonomike kot posebne stroke na vseh področjih njenega delovanja, kritično spremljanje razvoja kmetijstva, kmetijske predelave in prometa s kmetijskimi pridelki ter spremljanje vprašanj produktivnosti, ekonomičnosti in rentabilnosti v kmetijstvu oziroma agroživilstvu.

Pred pričetkom skupščine je potekala strokovne ekskurzije po Bohinjskem, ki so jo pripravili kolegi, kmetijski svetovalci KGZS – Zavoda Kranj. Na sedežu Turizma Bohinj – zavoda za pospeševanje turizma Stara Fužina, so nam sodelavci zavoda in Triglavskega narodnega parka, predstavili svoje aktivnostmi.

Turizem Bohinj širi svoje aktivnosti na področje kmetijstva z željo, da poveže kmetijske pridelovalce z gostinci v iskanju pristne ponudbe v okviru kolektivne blagovne znamke IZ BOHINJA. Širšo  sliko kmetijstva na Gorenjskem in v Bohinju ter projekte, s katerimi krepijo sodelovanje z lokalno skupnostjo, nam je predstavil vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZS - Zavodu Kranj Tomaž Cör.

V sklopu strokovnega programa je bila predstavljena sirarna Ravnik na Brodu. V razgovoru z lastniki smo ob pokušnji njihovih izdelkov poglobili vedenje o predelavi mleka v sire, skute in jogurte ter o trženju izdelkov v okviru kolektivne blagovne znamke Iz Bohinja. Trenutno na kmetiji in lokalnem sejmu, v bodoče tudi v širši okolici.

Dopoldanski strokovni program se je zaključil na Soriški planini, kjer je potekala slavnostna 40. Letna skupščino Društva agrarnih ekonomistov Slovenije.

Uvodnemu pozdravu predsednika društva prof. dr. Luke Juvančiča z Biotehniške fakultete, je sledila obravnava standardnih točk dnevnega reda: poročila o delu, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in program dela za naslednje leto. Skupščina je obravnavala in sprejela nov statut, temeljni akt društva. Člani društva so se poklonili spominu v zadnjem letu preminulih članov društva, med njimi je tudi ustanovitelj in dolgoletni predsednik društva Slavko Gliha.

Osebna srečanja, ki so bila v času epidemije omejena, omogočajo neformalno druženje in izmenjava mnenj med strokovnimi kolegi z različnih inštitucij, kar je prav tako dragoceno in prispeva k našemu boljšemu sodelovanju in lažjemu sporazumevanju tudi v formalnih stikih.

Udeležba članstva društva je bila številčna: od kolegov z ljubljanske in mariborske kmetijske fakultete, KIS-a, IHP-ja, ministrstev za kmetijstvo in za finance, do strokovnjakov iz prakse.

Skupščine se je udeležilo tudi več specialistov za ekonomiko kmetijstva s terena. Ob celoviti predstavitvi večplastnega strokovnega in svetovalnega dela na sami skupščini, se je izkazala pomembnost vsebin dela Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS. Svetovalci omogočajo prenos pedagoških izkušenj in raziskovalnih dognanj v neposredno kmetijsko prakso, hkrati pa nudijo najhitrejšo in najnatančnejšo povratno informacijo o dogajanjih v slovenskem kmetijstvu, tako kmetijski stroki kot tudi agrarnopolitičnim odločevalcem.

Nazaj

Prihajajoči dogodki