RAZPIS: za odpravo zaraščanja

RAZPIS: za odpravo zaraščanja

Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore  | 
RAZPIS: za odpravo zaraščanja

Predmet javnega razpisa, ki je bil objavljen v Uradnem listu v petek, 14. maja,  je podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 500.000 evrov. Skladno z 2. členom Uredbe so do podpore upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v registru kmetijskih gospodarstev vpisana z grafično enoto rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Vložitev vloge poteka od 24. maja 2021 od 9.00 naprej do zaprtja javnega razpisa.

Za več informacij in sam razpis lahko pogledate TUKAJ, lahko pa se obrnete tudi na naše INFO TOČKE.

Nazaj

Prihajajoči dogodki