Na konferenci Pametne vasi poudarjen pomen kmetijstva, gozdarstva in pridelave hrane

Na konferenci Pametne vasi poudarjen pomen kmetijstva, gozdarstva in pridelave hrane

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Gospodarjenje  | 
Foto: arhiv MKGP

Foto: arhiv MKGP

Pred 30. leti je Evropska komisija ustanovila pristop LEADER kot iniciativo modela za razvoj podeželja. S pomočjo pristopa od spodaj navzgor in sofinanciranja vzpostavljenih partnerstev je podeželje zaživelo drugače. Uvajanja koncepta Pametnih vasi odpira nove možnosti za konkretne rešitve problemov današnjega časa. Pametne vasi predstavljajo dolgoročno vizijo evropskega podeželja ob zavedanju, da ostajajo temeljne dejavnost na podeželju kmetijstvo, gozdarstvo in pridelava hrane.

Ključne besede: Pametne vasi, kmetijstvo, razvoj, Evropski parlament, Evropska komisija

Koncept pametnih vasi je splet aktivnosti, ustvarjenih z željo obdržati ljudi na podeželju. Gre za povezavo potreb današnjega načina življenja s kmetijstvom, gozdarstvom ter turizmom s ciljem narediti življenje na podeželju privlačno, ustvarjati delovna mesta ter pogoje, ki ljudem zagotavljajo dobre možnosti dostopa do javnih storitev, je bilo razloženo ob začetku mednarodne konference Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo, ki je 1. oktobra 2021, na Gradu Rajhenburg v Brestanici, potekala v sklopu slovenskega programa predsedovanja Svetu Evropske unije, kot pobuda evropskega poslanca Franca Bogoviča. Srečanju je prisostvoval tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič.

»Pametne vasi so nova razvojna strategija, ki povezuje evropsko nacionalno, regionalno in lokalno raven, različne sektorske politike ter aktivnosti ljudi na podeželskih območjih, ki jim je koncept tudi namenjen. Veseli me skupno zavedanje, da so zgrajena komunalna, okoljska, izobraževalna, socialna in zdravstvena infrastruktura ter kakovostne širokopasovne povezave predpogoj za kakovostno življenje in ustvarjanje sodobnih delovnih mest na podeželju. Gospodarstvo, ki razvija nove in nove rešitve na najrazličnejših področjih, bo s svojim ambicioznejšim vlaganjem v podeželska območja ključno za dokončen razvoj koncepta Pametnih vasi. Upravičeno pričakujemo finančno podporo tako z evropske kot nacionalne ravni,« je poudaril Bogovič.

V razpravi so svoja mnenja glede razvoja podeželja, ki ne zadeva le kmetijskega sektorja predstavili: podpredsednica evropske komisije in evropska komisarka za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica; generalni direktor FAO Qu Dongyu; minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek; predsednik državnega zbora RS Igor Zorčič, minister odgovoren za digitalno preobrazbo Mark Boris Adrijanič; minister pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvone Černač; minister za delo družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj ter številni drugi tako evropski predstavniki kot tudi predstavniki lokalnih razvojnih agencij in podjetij, ki v strategiji Pametnih vasi vidijo izziv, rešitev in priložnost za podeželje v Sloveniji in drugod.

Razprava v okviru mednarodne konference Pametne vasi je bila osredotočena na iskanje odgovora na vprašanje, kako bo Evropska komisija v praksi izpolnila zastavljene cilje, in sicer da bodo podeželska območja postala privlačna, živahna in dinamična, s čimer bi se zmanjšala razvojna vrzel med urbanimi in ruralnimi območji. Podeželje namreč ni pomembno le z vidika zagotavljanja hrane, ampak ustvarja tudi delovna mesta, turistične in ekosistemske storitve ter je hkrati del širšega družbenega odgovora na vprašanje podnebnih sprememb. Ruralna območja so sestavni del evropskega načina življenja in identitete, saj tam prebiva kar tretjina prebivalstva EU. V Sloveniji je situacija nekoliko drugačna, na podeželju prebiva kar 50 % prebivalcev.

Udeleženci konference so se strinjali, da se je treba za dosego ciljev problematike lotiti na vseh ravneh, tako na evropski kot tudi na lokalni in državni. Cilj je izboljšati dialog med urbanim in ruralnim prebivalstvom, slednjemu pa zagotoviti primerljivo kakovost življenja. Ključno sporočilo udeležencev je bilo, da je treba k razvoju podeželja v okviru idejne zasnove Pametnih vasi pristopiti celostno ter vanj vključiti tudi infrastrukturo, energetiko, socialno oskrbo, mobilnost, digitalizacijo, turizem, zdravstveno oskrbo in drugo. 

Seveda pa ob poseganju v podeželska območja pogosto prihaja do nasprotja interesov, na kar je med drugim opozoril minister Zvone Černač. »Ob podpori evropskih sredstev se je kvaliteta življenja na podeželju bistveno izboljšala, ne smejo pa vasi postati spalna ali turistična naselja, zato je podpora kmetijstvu in uvajanje novih tehnologij v tej dejavnosti izjemno pomembna.«

  • Izjave govorcev in več o dogodku na povezavi TUKAJ.
  • Spletna stran konference s povezavo na ogled dogodka TUKAJ.
  • Spletna stran projekta Pametne vasi TUKAJ.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki