Podaljšana veljavnost ukrepov za voznike in vozila

Podaljšana veljavnost ukrepov za voznike in vozila

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Gospodarjenje  | 
Podaljšana veljavnost ukrepov za voznike in vozila

Vlada podaljšala veljavnost ukrepov na področju voznikov in vozil.

Odlok, ki začasno prepoveduje ponudbo in prodajo blaga ter storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil trenutno velja do vključno 8. januarja 2021. Prinaša kar nekaj izjem, navajamo tiste, ki se nanašajo na kmetijska in gozdarska vozila oziroma voznike le teh.

Ključne besede: Koronavirus, epidemija, vladni ukrepi

Še naprej se lahko izvajajo naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil, to pomeni tehnični pregledi, registracije vozil, ugotavljanje skladnosti vozil (homologacije) in drugo.

Za vozniška dovoljenja velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 8. januarja 2021 in katerih imetniki, zaradi začasnih omejitev, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 28. februarja 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 8. januarja 2021 ter zaradi začasnih ukrepov niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).

Več si lahko preberete na povezavi tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki