Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejšnji teden objavilo posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021 pri katerem je prišlo do zamika objav zaradi usklajevanja desete spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020.

 

Ključne besede: razpisi, terminski načrt, PRP

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 20142020 in Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI), ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) objavilo 10. 2. 2021, je posodobljen, saj je prišlo do zamika predvidenih objav zaradi usklajevanja 10. spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 z Evropsko komisijo.

Okvirni načrt je na POVEZAVI

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki