Začetek aktivnosti za uspešno oddajo zbirnih vlog za leto 2021

Začetek aktivnosti za uspešno oddajo zbirnih vlog za leto 2021

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Tokratno seznanjanje s potekom vnosa zbirnih vlog je potekalo v celoti na daljavo.

Tokratno seznanjanje s potekom vnosa zbirnih vlog je potekalo v celoti na daljavo.

Približuje se začetek oddaje zbirnih vlog za zahtevke ukrepov kmetijske politike za leto 2021. Kljub izzivom zaradi pandemije je bila kampanja oddaje zbirnih vlog v letu 2020 uspešno izvedena.

 

Ključne besede: JSKS, zbirne vloge, ukrepi kmetijske politike

Da je bilo temu tako gre zasluga intenzivni pripravi pred začetkom kampanje, kakor tudi sposobnosti prilagoditve novonastalim razmeram tako svetovalcev Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS), zaposlenih na upravnih enotah, kot tudi kmetov, ki so vloge oddajali.

Kot kaže tudi v letu 2021 ne bo drugače. Uspešno sodelovanje vseh vpletenih omogoča temeljito pripravo, ki svetovalcem JSKS postavi dobre temelje, da lahko delo uspešno opravijo.

V ta namen je bilo 26. januarja 2021 v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) izvedeno »Izobraževanje za ukrepe kmetijske politike za leto 2021 – predstavitev pravnih podlag«, ki je namenjeno kmetijskim svetovalcem JSKS pri KGZS, delavcem upravnih enot, ki vodijo register kmetijskih gospodarstev (RKG), zaposlenim na MKGP, AKTRP in  kontrolorjem.

Izobraževanje, ki sicer običajno poteka v veliki dvorani poslovne stavbe Smelt v Ljubljani, je bilo letos prvič izvedeno na daljavo v obliki spletnega seminarja. Desetim predavateljem je prisluhnilo kar 595 udeležencev. Strokovnjaki z MKGP, AKTRP in Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin   so podrobno predstavili novosti na področju zakonodaje, ki ureja pogoje za dodelitev sredstev na podlagi oddanih zbirnih vlog. Udeleženci so imeli možnost skupaj z odgovornimi inštitucijami razjasniti vsa vprašanja.

 

Odzivi na letošnjo izvedbo seminarja.

Preverite GERK-e

  • Če bodo epidemiološke razmere ustrezne, bo redni rok za oddajo zbirne vloge za leto 2021 potekal od 24. februarja do 6. maja 2021.  Svetovalci so že pričeli z intenzivni pripravami, nosilci KMG pa pred vlaganjem zbirnih vlog preglejte svoje GERK-e in uskladite podatke na upravnih enotah.

Prenos plačilnih pravic

  • Ne zamudite roka za oddajo vloge za prenos plačilnih pravic za uveljavljanje v letu 2021 (plačilne pravice, prenesene po roku za oddajo vloge za prenos, se bodo lahko uveljavljale šele za leto 2022!). Rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic je 28. februar 2021.

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki