Izdajanje odločb za OMD v teku

Izdajanje odločb za OMD v teku

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sporočila za javnost, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Izdajanje odločb za OMD v teku

Izdajanje odločb in izvajanje izplačila za Območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost (OMD) za leto 2021

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je že v oktobru in novembru 2021 začela z izdajanjem odločb za predplačila za ukrep OMD v višini 75 % plačil. Odločbe je prejelo 31.605 kmetijskih gospodarstev, za ta namen pa je bilo izplačanih 25,5 mio €.

V mesecu decembru so začeli z izdajo končnih odločb. To pomeni, da bodo izdajali odločbe za kmetijska gospodarstva, ki še niso prejela predplačil (odločbe v višini 100% plačil) ter končne odločbe za kmetijska gospodarstva, ki so že prejeli predplačila (doplačilo v višini 25 %).

Tako bo skupno za ukrep OMD za leto 2021 izplačanih okoli 40 mio €. Glede na trenutno zagotovljena sredstva za ukrep OMD 2021 bodo nekatere  odločbe za OMD 2021 izdanih kasneje oz. v januarju 2022, v kolikor na odločbah ne bo ugotovljenih napak ali neusklajenosti.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki