Informacija o objavi javnih razpisov za pred-financiranje - Slovenski regionalno razvojni sklad

Informacija o objavi javnih razpisov za pred-financiranje - Slovenski regionalno razvojni sklad

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Informacija o objavi javnih razpisov za pred-financiranje - Slovenski regionalno razvojni sklad

Objavljena sta Javni razpis pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2 ter za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3.

Ključne besede: javni razpis, pred-financiranje, projekti, kmetijstvo, gozdarstvo

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2.

Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije. Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

rok do 15. 3. 2021,
rok do 6. 4. 2021,
rok do 3. 5. 2021,
rok do 7. 6. 2021.

Po programu PF2.2 (Projekti kmetijskih gospodarstev) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019): Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot: kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Podrobneje o razpisu 

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3

Namen javnega razpisa je omogočiti hitrejšo in lažjo izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije. Vlagatelji lahko oddajo vlogo do datuma zaprtega razpisnega roka in sicer:

rok do 15. 3. 2021,
rok do 6. 4. 2021,
rok do 3. 5. 2021,
rok do 7. 6. 2021.

Po podprogramu PF1.2 (Projekti neprofitnih organizacij) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019): Pravne osebe, ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, organizirani kot: zavodi, zbornica, skladi, društva, ustanove, ostale organizacije, organizirane kot: dobrodelna organizacija, nevladna organizacija, študentska organizacija, narodnostna skupnost, javna agencija, sindikati.


Po podprogramu PF3.2 (Projekti v gospodarstvu) se lahko na razpis prijavijo (prijavitelji morajo biti registrirani pred 1. 1. 2019): Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot: pravna oseba, fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, javni gospodarski zavod.
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot: zadruga, zadružna zveza.

Podrobneje o razpisu

Več informacij na www.srrs.si.

Nazaj

Prihajajoči dogodki