Sprejeta Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

Sprejeta Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Zemljišča in gradnje  | 
Sprejeta Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin. GURS bo vsem lastnikom v aprilu poslal obvestila o novih vrednostih nepremičnin. Takrat bodo lastniki lahko začeli postopke za uveljavljenje posebnih okoliščin pri vrednotenju posamezne nepremičnine.

GURS bo izvedel novo množično vrednotenje nepremičnin, ki mora biti po Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin opravljeno do konca marca 2020, od 1. aprila bodo v registru nepremičnin navedeni novi podatki o vrednostih nepremičnin.

Na KGZS smo sodelovali v javni razpravi o vsebini uredbe o modelih vrednotenja, ki je potekala v oktobru in prvi polovici novembra 2019. GURS je predloge in pripombe deloma upošteval, deloma jih ni upošteval:

  • vrednostne cone: GURS pojasnjuje, da bo pomemben rezultat k izboljšanem vplivu lokacije na vrednost nepremičnin prispevalo povečano število vrednostnih con in kakovostnejša določitve vrednostnih ravni. Število vrednostnih con za model za kmetijska zemljišča (KME) bo GURS povečal za dvakrat (oktobra 2019 je bilo določenih okrog 100 vrednostnih con, pri čemer so nekatere vrednostne cone ogromne: ena vrednostna cona za Belo krajino, celotno Zasavje, Brkine, celotno Notranjsko so najbolj očitne pomanjkljivosti). Število vrednostnih con za model za gozdna zemljišča (GOZ) bo GURS povečal za trikrat (oktobra 2019 je bilo določenih slabih 40 vrednostnih con, večina vrednostnih con za gozd je bilo ogromnih: v eni coni celotno Prekmurje, celotna Koroška, celotna Bela krajina, celotna Notranjska),
  • model vrednotenja za kmetijska in gozdna zemljišča: GURS pojasnjuje, da ZMVN-1 omogoča vrednotenje kmetijskih in gozdnih zemljišč le z metodo primerljivih prodaj. Za drugačno vrednotenje agrarnih skupnosti GURS pojasnjuje, da ZMVN ne predvideva drugačnega vrednotenja premoženja agrarnih skupnosti,
  • stavbna zemljišča: GURS pojasnjuje, da bodo nepremičnine vrednotili glede na najgospodarnejšo rabo, kar pri nepozidanih stavbnih zemljiščih predstavlja namenska raba nepremičnine, obenem ne bodo upoštevali razvojne stopnje stavbnih zemljišč, ker za vse občine ti podatki še niso zbrani v uradnih evidencah,
  • neodmerjena javna infrastruktura: GURS pojasnjuje, da lahko za vrednotenje uporabljajo le podatke iz uradnih evidenc. Navedeno pomeni, da dokler občine in država ne bodo popisale vseh javnih cest na zasebnih zemljiščih, bo lastniku zemljišča z javno cesto pripisana napačna vrednost nepremičnine,
  • kmetijske stavbe: objekti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti se bo vrednotilo z modelom vrednotenja za kmetijske in druge stavbe ob predpostavki točnih podatkov v registru nepremičnin.
Nazaj

Prihajajoči dogodki